Onderzoek bij kinder- en jeugdpsychiatrie

De afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie onderzoekt de ontwikkeling en onderliggende mechanismen van complexe gedragsstoornissen (o.a. agressie, delinquentie, psychopathie) en genderdysforie bij kinderen en jeugdigen.

Het wetenschappelijk onderzoek beoogt zowel innovatief als maatschappelijk relevant te zijn en is urgent omdat vroeg ontstane complexe gedragsproblemen een grote negatieve impact hebben op de ontwikkeling van kind en gezin. Hierdoor vormen deze problemen een belangrijk risico vormen voor aanhoudende psychische- en sociale problemen tot in de volwassenheid welke vaak moeilijk te behandelen zijn en zowel op individueel als maatschappelijk niveau schade voor derden oplevert.

De momenteel beschikbare preventie- en behandelmethoden verdienen verbetering in specificiteit en effectiviteit, vooral bij kinderen- en jeugdigen met ernstige en complexe problematiek.

Het onderzoek vindt daarom plaats binnen (en in nauwe samenwerking met) de GGZ, de Forensische kinder- en jeugdpsychiatrie, Jeugdzorg en Justitie, waarbij de afdeling zich heeft gespecialiseerd in onderzoek bij populaties die moeilijk bereikbaar zijn voor wetenschappelijk onderzoek.

Het doel is om middels de verkregen inzichten bij te dragen aan verbetering van preventie en interventie voor juist de meest complexe en persistente gedragsproblemen.

Wetenschappers van de afdeling zijn actief in het naar buiten uitdragen van de onderzoeksresultaten en implicaties middels publicaties in vaktijdschriften en populaire media, lezingen, debatten en sociale media en hebben bij voorkeur een directe verbinding met de dagelijkse hulpverleningspraktijk.