Formulieren klinische chemie

Klik op de link om het formulier te downloaden.

Aanvraag extramuraal

Extramuraal aanvraagformulier

Aanvraag HbA1C

Aanvraagformulier HbA1C

Aanvraag Neutraliserende activiteit tegen interferon-beta (MX1 RNA analyse)

Aanvraagformulier MX1 RNA analyse

Protocollen & formulieren laboratorium genetische metabole ziekten

Liquor verzendprotocol

Hier kunt u het verzendprotocol voor liquor, waaruit AD parameters bepaald moeten worden, downloaden:

Liquor verzendprotocol

Het Neurochemisch Laboratorium Klinische Chemie is een expertisecentrum voor de analyse van de Alzheimer biomarkers amyloid beta 1-42 (abeta42), totaal tau (tau) en hypergefosforyleerd tau 181 (Ptau). Het laboratorium fungeert als referentielaboratorium voor het Internationale Kwaliteitsprogramma voor deze drie Alzheimer biomarkers.

Tevens is Dr. Teunissen, hoofd Neurochemisch Laboratorium, lid van de internationale adviesgroep voor Innogenetics die een consensus protocol voor afname en analyse van deze drie Alzheimer biomarkers heeft ontwikkeld. 

English order form for analyses of neurobiomarkers (including  for Alzheimer and NfL)

Download this form and fill in completely.

Information on NfL values for medical doctors (Dutch and English)

Link to NfL interpretation manual for medical doctors

Projectaanvraag formulier

Projectaanvraagformulier

Aanvraagformulier Medische Immunologie

Download formulier