Kwaliteit op de afdeling klinische chemie

De afdeling klinische chemie hecht er aan dat de geleverde producten en diensten op het gebied van patiƫntenzorg, onderzoek, onderwijs en opleiding van een zo hoog mogelijke kwaliteit zijn. Om deze kwaliteit te kunnen waarborgen is een kwaliteitsborgingsysteem opgezet volgens de ISO15189:2012, een richtlijn voor Medische Laboratoria en ISO22870:2016, een aanvullende richtlijn voor POCT. De accreditatie is van toepassing op de diagnostische en research activiteiten zoals gespecificeerd in de scope, die te downloaden is op de website van de RvA.

Accreditatie afdeling Klinische Chemie - M045 - Raad voor Accreditatie (rva.nl)

Externe aanvragers kunnen onze competentieverklaring inzien en de Algemene voorwaarden t.a.v. onze dienstverlening.

Competentieverklaring / Statement of Competence

Algemene voorwaarden afdeling Klinische Chemie

De beschrijving van het kwaliteitsborgingsysteem is vastgelegd in het kwaliteitshandboek. De organisatiestructuur en het geheel aan maatregelen, procedures, functies en middelen dat noodzakelijk is voor een optimale bedrijfsvoering en het geven van optimale informatie aan aanvragers is erin gedocumenteerd. Naast beschrijving in het kwaliteitshandboek zijn de procedures en werkvoorschriften vastgelegd in de zogenaamde SOPs (Standard Operating Procedures). Deze SOPs zorgen ervoor dat er een constante werkwijze op na gehouden wordt. Het kwaliteitshandboek en de SOPs zijn te raadplegen in K2 Iprova