Klinisch chemisch laboratorium

Het klinisch chemisch laboratorium verleent laboratoriumservice voor patiëntenzorg en onderzoek. Wij verzorgen jaarlijks 85.000 poliklinische en 35.000 klinische bloedafnames.

Per jaar doen we ruim 2 miljoen bepalingen. Ook zorgen we voor logistieke ondersteuning van onderzoeksprojecten en trials.

Als voor behandeling of diagnostiek een (zeer) snelle uitslag gewenst is bestaat de mogelijkheid om van een geselecteerd aantal bepalingen 24 uur per dag, 7 dagen per week de testen met spoed aan te vragen..

Bepalingenpakket

Het bepalingenpakket van het Klinisch chemisch laboratorium is divers en omvat hemocytometrie, bloedgasbepalingen, elektrolyten, enzymen, nierfunctieparameters, leverfunctieparameters, hartmerkers, schildklierhormonen, eiwitbepalingen, HbA1c, kwalitatief en kwantitatief urineonderzoek, semenanalyses  en nog een scala aan bijzondere bepalingen. Voor detail informatie betreffende bepalingen zie (binnen VUmc) de referentiewaarden database. Buiten Vumc kunt u het overzicht in PDF format raadplegen.

Om deze bepalingen uit te voeren wordt gebruik gemaakt van verschillende technieken:

  • fotometrie
  • elektrochemie (ion selectieve elektrodes)
  • immunochemie (ELISA's en nefelometrie)
  • elektroforese
  • flow-cytometrie
  • HPLC (vloestofchromatografie)
  • AAS (atoom absorptie spectrofotometrie)
  • microscopie

Andere taken

Andere taken van het Klinisch chemisch laboratorium zijn:

  • Andersteuning bij point-of-care testen door te zorgen voor onderhoud, trouble shooting en instructie in geval van decentraal geplaatste bloedgasmeters en glucosemeters
  • Periodieke controle van glucosemeters van patiënten.

Als onderdeel van de afdeling klinische chemie is het Klinisch chemisch laboratorium geaccrediteerd voor de ISO 15189. Voor alle bepalingen hanteert het Klinisch chemisch laboratorium vastgelegde kwaliteitsnormen. Voor de bewaking hiervan is een kwaliteitscontroleprogramma in gebruik.

Contactgegevens

Klinisch Chemisch Laboratorium, afdeling Klinische Chemie
Polikliniek 2 BR 022 
Laboratorium: 43876

Het Klinisch chemisch laboratorium is 24 uur per dag geopend.