Neurochemisch laboratorium

Het Neurochemisch Laboratorium Klinische Chemie doet onderzoek naar biomarkers voor diagnose en prognose van neurodegeneratieve aandoeningen.

Dit onderzoek richt zich vooral op Multiple Sclerose en Alzheimer. Hiervoor wordt nauw samengewerkt met onderzoekers van het Alzheimer Centrum en MS Centrum Amsterdam.

Speerpunten

Het Neurochemisch Laboratorium heeft 3 speerpunten:

  1. Nieuwe biomarkers ontwikkelen en valideren
  2. Inzicht verkrijgen in de relatie van biomarkers met de pathogenese
  3. De ontwikkeling en toepassing van Multiparameter assays en ultragevoelige bepalingen

Ultra-gevoelige immunochemische assays

Het Neurochemisch lab heeft uitgebreide ervaring op het gebied van ultra-gevoelige immunochemische assays, we hebben de beschikking over 2 Simoa machines (Single Molecular Assay), en multiparameter immunoassays, zoals Mesoscale Discovery (MSD) en Luminex. Multiparameter assays hebben als groot voordeel dat meerdere analyten in een klein sample volume bepaald kunnen worden. Zo bespaart men tijd en materiaalkosten, en zijn de analyten direct met elkaar vergelijkbaar.

MSD assays hebben bovendien een groot meetbereik, wat relevant is voor o.a. de bepaling van inflammatoire factoren. Wij hebben een aantal commercieel verkrijgbare assays naast elkaar gevalideerd, waar, voor inflammatoire markers, MSD de meest robuuste technologie bleek te zijn.

Wij kunnen deze analyses voor u uitvoeren. Hiervoor kunt u contact opnemen met Harry Twaalfhoven. Op de website van MSD kunt u zich op de type assays orienteren en selecteren. Voor de aanvraag van een offerte kunt u het projectenaanvraagformulier gebruiken, zodat wij uw gegevens hebben.

Patienten cohorten

  • De afdeling beheert professionele Biobanken met daarin een variatie aan patiëntenmateriaal. Zo hebben we van veel patiënten liquor, serum, plasma en DNA.
  • De monsters gaan gepaard met uitgebreide klinische en radiologische gegevens.
  • Er is lichaamsmateriaal van zowel cross-sectionele en longitudinale cohorten verzameld voor biomarkeronderzoek.

Stageplaatsen

Het Neurochemisch laboratorium heeft diverse mogelijkgheden om stage te lopen.