Vraag 1

Kan je alle series van het skeletkwartet vertalen naar het Latijn of Grieks?
Dus vertaal schedeldak, aangezichtsschedel, arm, hand, wervelkolom, been, voet en borstkas.

Antwoord :

Schedeldak = calvaria
Aangezichtsschedel = viscerocranium
Arm = membrum superius (bovenste extremiteit)
Hand = manus
Wervelkolom = colomna vertebralis
Been = membrum inferius (onderste extremiteit)
Voet = pedis
Borstkas = thorax

Vraag 2

Met welke botten zijn de beenderen van het skeletkwartet direct verbonden?

Antwoord :

Os Frontale : os zygomaticum, os sphenoidalis, maxilla, os nasale en os parietale
Os Occipitale : os parietale, os temporale en atlas (C1, cervicale wervel 1)
Os Pariëtale : os occipitale, os temporale, os sphenoidale, os frontale
Os Temporale : os occipitale, os parietale, os sphenoidale, os zygomaticum, mandibula
Mandibula : os temporale
Maxilla : os zygomaticum, os nasale, os lacrimale, os sphenoidale, os palatinum, vomer
Os Nasale : maxilla, os frontale, os ethmoidale
Os Zygomaticum : maxilla, os sphenoidale, os frontale, os temporale
Scapula : clavicula, humerus
Humerus : scapula, radius, ulna
Ulna : humerus, radius (+ ulna ligt ver van de carpi vandaan, maar is via een gewrichtsschijf indirect verbonden met het os triquetrum en os lunatum)
Radius : humerus, ulna, os scaphoideum
Ossa Metacarpi : distale rij van de carpi (os hamatum, os capitatum, os trapezoideum, os trapezium), proximale phalanges van de vingers (digiti manus)
Os Capitatum : os hamatum, os triquetrum, os lunatum, os scaphoideum, os trapezoideum, os metacarpi II, III en IV
Os Lunatum : radius, os scaphoideum, os capitatum, os triquetrum (+ op afstand met de ulna)
Os Scaphoïdeum : radius, os lunatum, os capitatum, os trapezoideum
Cervicale wervels : os occipitale, bovenste thoracale wervel (T1)
Lumbale wervels : onderste thoracale wervel (T12), os sacrum
Os Sacrum : onderste lumbale wervel (L5), os coccygis (eerste coccygeale wervel)
Thoracale wervels : onderste cervicale wervel (C7), costae, bovenste lumbale wervel (L1)
Femur : os coxae, patella, tibia
Fibula : tibia, talus
Os Coxae : os sacrum, femur
Tibia : femur, patella, fibula
Calcaneus : talus, os cuboideum
Ossa metatarsi : os cuboideum, os cuneiforme laterale (III), os cuneiforme intermedium (II), os cuneiforme mediale (I), proximale phalanges van de tenen (digiti pedis)
Os Cuboïdeum : calcaneus, os naviculare, os cuneiforme laterale (III), os metatarsi IV, V
Talus : tibia, fibula, calcaneus, os naviculare
Clavicula : scapula, sternum
Costa fluctuans : 11e en 12e thoracale wervel (T11 en T12)
Costa vera : 1e tot en met 7e/8e  thoracale wervel (T1 t/m T7/T8), kraakbeen dat weer verbonden is met het sternum
Sternum : clavicula, via kraakbeen verbonden met de costae I tot en met X

Vraag 3

Kan je alle termen van het skeletkwartet vertalen naar het Nederlands?

Antwoord :

Os Frontale = voorhoofdsbeen
Os Occipitale = achterhoofdsbeen
Os Pariëtale = wandbeen
Os Temporale = slaapbeen
Mandibula = onderkaak
Maxilla = bovenkaak
Os Nasale = neusbeen
Os Zygomaticum = jukbeen
Scapula = schouderblad
Humerus = opperarmbeen
Ulna = ellepijp
Radius = spaakbeen
Ossa Metacarpi = middenhandsbeenderen
Os Capitatum = hoofdvormig been
Os Lunatum = maanbeen
Os Scaphoïdeum = bootvormig been
Cervicale wervels = nekwervels
Lumbale wervels = lendewervels
Os Sacrum = heiligbeen
Thoracale wervels = borstwervels
Femur = dijbeen
Fibula = kuitbeen
Os Coxae = heupbeen
Tibia = scheenbeen
Calcaneus = hielbeen
Ossa Metatarsi = middenvoetsbeenderen
Os Cuboïdeum = teerlingbeen
Talus = sprongbeen
Clavicula = sleutelbeen
Costa fluctuans = zwevende rib
Costa vera = ware rib
Sternum = borstbeen