TeAMZ (Training en Assessment van Medische Zorgprofessionals) is een multidisciplinair en interprofessioneel trainingsprogramma. Iedere medisch specialist volgt deze op reguliere basis samen met andere medische disciplines en de overige zorgprofessionals (verpleegkundigen, paramedici) die onderdeel zijn van een medisch multidisciplinair team.

Het doel van de trainingen is bewustwording en versterking van de niet-technische vaardigheden van de medisch specialist. Daarbij ligt de focus op interprofessionele en multidisciplinaire samenwerking, situational awareness en leiderschap.

De TeAMZ-trainingen sluiten nauw aan bij de dagelijkse praktijk. Drie situaties vormen het uitgangspunt: acute situaties, complexe situaties die een grote impact hebben op de samenwerking, en reguliere situaties zoals gestructureerde multidisciplinaire overleggen (MDO's).

Ons aanbod

TeAMZ: Acute situatie-simulatietraining (SIM)
TeAMZ: Complexe situatie-training (CST)
TeAMZ: Multidisciplinair overleg (MDO) - observatietraining

Nieuws en artikelen

'Teams zijn de basis van de zorg'
'MDO-observatietrainingen': Bewustwording van patronen zorgt voor beter overleg