Opleiden van professionals op hun eigen werkplek 

‘Werkplekleren’ wordt in Nederland steeds meer uitgeprobeerd en onderzocht. Amsterdam UMC Academie heeft het doel om zich de verschillende gradaties en vormen eigen te maken en hiermee Amsterdam UMC en andere zorginstellingen te bedienen.

We ontwikkelen methoden die het leer- en werkklimaat van een team of zorgorganisatie gunstig beïnvloeden. Bij een goed leerklimaat voelen zorgverleners zich zelf verantwoordelijk voor hun eigen ontwikkeling en vakbekwaamheid in de zorgverlening. Vervolgens wordt er met de werkplek gekeken naar waar focus aangebracht kan worden bij wat men moet leren en ontwikkelen. De zorgverleners worden voorzien van leeractiviteiten en zij worden door hun leidinggevende op de werkplek ondersteund bij het optimaliseren van hun leer- en werkprestaties.

Op deze manier bewegen we tussen de stadia van formeel, blended en informeel leren. We wijken daarmee af van de klassieke formule: zorgprofessionals zitten niet meer dagenlang in een klaslokaal waardoor ze uit het zorgproces zijn met alle gevolgen van dien. Ook worden op de werkvloer assessments gedaan en zijn ze dus niet zomaar bekwaam op basis van aanwezigheid.

Meer informatie over leren op de werkvloer? Neem contact op met:

Wessel Schulte (b.schulte@amsterdamumc.nl)

Ons aanbod

Documenten

Nieuws en artikelen

Verbetering van onderwijs door onderwijs
Train de trainer Team Based Learning voor effectiever onderwijs
Onderwijsontwikkeling vraagt om filosofische blik

School-ondersteund praktijkleren: kan en moet dat anders?

Zoektocht naar het waarom

Efficiënte werkbegeleiding: Amsterdam UMC harmoniseert trainingen

Gras groeit niet door er aan te trekken
Kijkje in de keuken - docenten in het zorgonderwijs

Basisprincipes en bezigen met training EPA’s

Tools en theorie bij de master HGZO
Verstevigen en verankeren - optimaliseren van werkplekleren
Nieuwe manieren van leren
Toekomstproof onderwijs - (werkplek)leren volgens 5 Moments of Need
Goed opgeleide docent is cruciaal voor optimale kwaliteitszorg in Nederland

Het belang van goede werkbegeleiding

HGZO-congres 2022 "Uit je comfortzone!"

Pilot Implementatietraject werkplekleren
Werkplekleren moet het nieuwe normaal worden

Een online leerhouding

Een stoomcursus in didaktiek
Zorgonderwijs is echt een andere tak van sport
Leersprint op de werkvloer
'Kende de overheid onze nieuwe onderwijsvorm al?'

Werkbegeleiding: Elk moment van de dag is een leermoment
Werkplekleren vraagt om andere rol leidinggevende; Leerleiderschap tonen is cruciaal
Op uw plaatsen...af! De Leer & Ontwikkelsprint

Nieuwsflitsen