EpidM

Wij verzorgen sinds 1989 de postinitiële masteropleiding epidemiologie van VUmc. De masteropleiding wordt in deeltijd aangeboden en duurt tweeënhalf jaar. Daarnaast organiseren we bij- en nascholingscursussen op het gebied van methoden en technieken van epidemiologisch onderzoek.
   
Interactief onderwijs
We geven interactief onderwijs en hanteren per cursus een maximum aantal deelnemers. Die kleinschaligheid en het directe contact tussen cursisten en docenten is onze grote kracht. Onze cursisten zijn afkomstig uit het hele land en werken bijvoorbeeld als professional in de gezondheidszorg of onderzoeker bij onderzoeksinstituten. Het onderwijs is Nederlandstalig. Dat is een bewuste keuze, omdat we denken dat we de stof in het Nederlands beter kunnen overbrengen dan in het Engels. Daarin zijn we uniek. Uit de evaluatie blijkt dat veel cursisten juist om die reden ook bewust voor onze cursussen kiezen 

Theorie en praktijk gaan hand in hand
Per studiedag bieden we een gevarieerd programma van colleges, werkgroeponderwijs en/of computerpractica. Dat werkt heel verhelderend: de theorie wordt ter plekke in praktijk gebracht. Ook in dit opzicht zijn we uniek. Binnen EpidM hebben we gekozen voor een methodologische/biostatistische focus ipv een meer inhoudelijke focus. De methodologie en toegepaste biostatistiek vormen dan ook de kern van de opleiding en dat is goed terug te zien in het cursusaanbod binnen EpidM.
Sinds 2012 organiseert EpidM ook 'wintercourses'. Dit zijn Engelstalige cursussen die speciaal bedoeld zijn voor niet Nederlandstalige cursisten. 

Klik hier voor meer informatie over EpidM. 

EpidM