Geneeskunde / Overig

Geneeskunde

Onderwijscoƶrdinator: Marieke ter Wee Marieke ter Wee

Binnen de bachelorfase van de  geneeskundeopleiding organiseert de afdeling de cursussen:

  • medisch wetenschappelijk onderzoek 1 (MWO1; 1e jaar),
  • medisch wetenschappelijk onderzoek 2 (MWO2; 2e jaar) en
  • de research minor 'science in medicine' (3e jaar).

Daarnaast geven we ook onderwijs in de cursus Schade, Afweer en Herstel en Arts en Patiƫnt 4 (beide 2e jaars).

MWO1 
In de cursus MWO1 worden de basisprincipes van de epidemiologie besproken en worden de eerste stappen gezet in de toegepaste biostatistiek. Verder wordt er een klein wetenschappelijk leeronderzoek uitgevoerd waarbij met behulp van data uit het Amsterdams groei en gezondheids onderzoek (AGGO). Simpele onderzoeksvragen moeten worden geformuleerd en beantwoord. Als resultaat van dit onderzoekje geven de studenten een posterpresentatie op een symposium.

MWO2
In de cursus MWO2 wordt vooral de toegepaste biostatistiek uitgebreid behandeld. In deze cursus komen de regressietechnieken (lineair, logistisch en Cox) uitgebreid aan bod. Tevens wordt het onderscheid gemaakt tussen associatiemodellen en predictiemodellen.

Research minor
De minor 'science in medicine' bestaat uit drie cursussen van een maand, waarin de studenten wordt geleerd hoe ze een goed wetenschappelijk onderzoek moeten opzetten ('science in medicine: the set-up'), hoe ze op de juiste manier de data moeten analyseren ('science in medicine: the analyses') en hoe ze de resultaten van wetenschappelijk onderzoek moeten interpreteren en rapporteren ('science in medicine: the interpretation'). Als rode draad door de minor voeren de studenten zelfstandig een wetenschappelijk onderzoek uit op een VUMC afdeling naar keuze. Het resultaat van dit eigen onderzoek kan in de vorm van een wetenschappelijk artikel gebruikt worden voor de Bachelor thesis. Veel studenten van deze minor hebben na afloop inmiddels een artikel gepubliceerd.

Schade Afweer en Herstel en Arts en Patient
Binnen de cursussen 'Schade Afweer en Herstel' en 'Arts en Patient 4' besteden we vooral aandacht aan diagnostiek (testeigenschappen) en hoe je een systematische review uitvoert.

Stageplekken
Binnen de masterfase bieden we stageplekken aan op de afdeling (via de site van de wetenschappelijke stage te vinden) en hebben we een helpdesk waar je als student terecht kan voor hulp of epidemiologisch of statistisch gebied (ebstage@vumc.nl). Wij zijn er om te helpen!

De afdeling verzorgt teven cursussen binnen de master Cardiovascular Reasearch en de master Oncology Research.

Overig

De onderzoeksgroep Omics verzorgt statistiek en wiskunde onderwijs aan de Vrije Universiteit en aan de Universiteit Leiden.
Tevens geeft deze groep onderwijs op het gebied van genexpressie data analyses.

De afdeling verzorgt verschillende vakken binnen de opleiding Gezondheidswetenschappen, Gezondheid & Leven en Ontwikkelingspsychologie, allen aan de Vrije Universiteit.
Een aantal experts geven ook vakken en moreel beraden binnen het vak Ethics of Medical Research aan master studenten.