MA specialisatievak: Taal- en Gehoorstoornissen

Het doel van dit vak is om MA studenten in de Toegepaste Taalwetenschappen, specialisatie 'Taalstoornissen' diepgaand inzicht te verschaffen in de werking van het menselijk gehoor in relatie tot de ontwikkeling van gesproken taal, in het bijzonder bij congenitaal dove kinderen.

Deze cursus gaat in op de perceptie van spraak en taal bij volwassenen en kinderen met gehoorverlies. Tevens wordt het verwerven van gesproken taal bij jonge congenitaal dove kinderen in detail besproken aan de hand van recente artikelen. Zowel de ontwikkeling van de fonologie, morfologie, syntaxis en algemeen cognitieve ontwikkeling van deze kinderen komen aan bod. We vergelijken dove kinderen met een cochleair implantaat en ernstig slechthorende kinderen die een klassiek hoortoestel dragen. Een deel van deze cursus bestaat uit presentaties van gastsprekers rondom het thema Kind, Taal en Gehoor. Indien de groepsomvang het toelaat, krijgen de studenten ook de mogelijkheid tot het uitvoeren van spraakperceptie- en taaltests.