Overzicht invulling minor

Inhoud minor

De minor bestaat uit  een vast programma met de modules Kind, Taal en Gehoor I en II (afgekort KTG) en een project. De module KTG I is een introductie in de audiologie en diagnostiek bij slechthorendheid en biedt een verdieping op het gebied van taal en gehoor. Deze module wordt gedoceerd door LHCA docent-onderzoekers die verbonden zijn aan het Audiologisch Centrum van VUmc. Het niveau  van KTG I is bachelor jaar 3.
 
In de vervolgmodule KTG II wordt dieper ingegaan op recente thema's op het snijvlak van taal en gehoor die relevant zijn voor de klinische audiologische praktijk. Voor deze cursus worden gastdocenten uitgenodigd die onderzoek doen op het gebied van spraakverstaan, taal en audiologie. Het niveau van KTG II is bachelor jaar 3.
 
De overige vakken en het project worden ingevuld naargelang de achtergrond van de student. Het project kan bestaan uit een korte intensieve stage waarin de student kennis maakt met werkzaamheden binnen een audiologisch centrum en een kleine onderzoeksopdracht uitvoert. In alle gevallen beslaat de minor 30 EC. De minor wordt afgesloten met een eindpresentatie. 
 
De minor vindt plaats in het eerste semester (september tot februari).
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de co√∂rdinator van het LHCA ( lhca@vumc.nl ).

Inschrijven

Universitaire studenten en logopediestudenten van de Hogeschool Rotterdam kunnen zich hier inschrijven voor de minor.

Logopediestudenten van andere hogescholen dan de Hogeschool Rotterdam kunnen zich alleen inschrijven voor de minor door contact op te nemen met Monique Lamers (m.lamers@vu.nl). Zij zal dan het overzicht toesturen van alle vakken waarvoor deze studenten zich moeten inschrijven. Het onderwijsprogramma voor deze groep wordt volledig aangeboden op de VU en bedraagt 30 EC.

Ook voor meer informatie kunt u contact opnemen met Monique Lamers (m.lamers@vu.nl).