Nascholingstraject Kind, Taal en Gehoor

In een reeks lezingen gaan ervaren audiologen, klinisch linguïsten, logopedisten en onderzoekers in op actuele en relevante thema's binnen het audiologische vakgebied. De thema's hebben betrekking op de behandeling en diagnostiek van taalproblemen bij dove en slechthorende kinderen.

De cursus is relevant voor professionals die werkzaam zijn in het veld van de audiologie en/of logopedie. Dit kunnen audiologen zijn, maar ook logopedisten en klinisch linguïsten die werken binnen een audiologisch centrum of dove en slechthorende kinderen behandelen binnen een ambulante dienst of vrije vestiging.

Voor deelname aan de cursus wordt basiskennis vereist in de audiologie.
Het nascholingstraject wordt jaarlijks aangeboden rond oktober en november. Voor informatie over het programma, cursusdata, kosten en accreditatie (NVLF en NVKF), zie de downloads onderaan de pagina.