Het Language and Hearing Center Amsterdam (afgekort LHCA) is een interdisciplinaire universitaire werkgroep. LHCA bestaat uit onderzoekers van verschillende faculteiten en afdelingen binnen de Vrije Universiteit en VUmc die onderzoek uitvoeren op het raakvlak van Taal en Gehoor.