Subsidies

Het Language and Hearing Center Amsterdam inventariseert regelmatig de diverse mogelijkheden voor subsdies voor onderzoek rond Taal en Gehoor. Momenteel geniet het onderzoek de financiƫle ondersteuning van de volgende subsidieverleners:

  • NWO Kiem
  • NWO Alfa Meerwaarde
  • FP 7 Hearing Minds
  • EU SHIHEC
  • NetworkInstitute, Digital Humanities
  • Hogeschool Rotterdam, Kenniscentrum Zorginnovatie, 'Promotievoucher'