Onderzoekers binnen LHCA en organisatie

De Vrije Universiteit en VUmc hebben gezamenlijk een grote hoeveelheid expertise op het gebied van taal en gehoor en de wisselwerking daartussen. Met name vanuit de afdeling KNO Ear & Hearing van VUmc en de opleiding Toegepaste Taalwetenschap van de VU.

LCHA wordt gecoördineerd door:

 • Prof. Dr. Martine Coene (VU, Taal, Literatuur & Communicatie, taalkundige)
 • Dr. Theo Goverts (VUmc, KNO Ear&Hearing, klinisch fysicus audioloog)

KNO Ear & Hearing

Het onderzoek naar taal en gehoor dat wordt uitgevoerd op VUmc is breed, variërend van medische wetenschap (dr. Paul Merkus en dr. Erik Hensen), psychofysica en klinische audiologie (dr. Theo Goverts en dr. Cas Smits) tot cognitiewetenschap, kosteneffectiviteit, en gezondheids- en zorginnovatie (prof. dr. Sophia Kramer)

VU Toegepaste Taalwetenschap

Aan de Faculteit Geesteswetenschappen van de VU wordt vanuit een taalwetenschappelijk kader intensief onderzoek uitgevoerd naar atypische taalontwikkelingspatronen binnen verschillende groepen van kinderen met een taal- en/of gehoorstoornis. Speciale aandacht gaat hierbij naar de bijzondere relatie tussen gehoor, cognitie, gesproken taalontwikkeling en schoolse vaardigheden (Prof.dr. Martine Coene, Kirsten van den Heuij, MA, Stefanie Krijger, MA) en de inzet van psycholinguïstische testmethoden ten behoeve van een valide diagnostiek bij jonge kinderen en ouderen (dr. Monique Lamers, Eline van Knijff, MA). In een intensief samenwerkingsverband met de gehoorindustrie werd dit interdisciplinaire onderzoeksgebied recent uitgebreid naar de perceptie van spraakgeluid in relatie tot de wijze waarop de kenmerken van spraak gecodeerd worden in het menselijk oor en in de moderne gehoortechnologie (cochleaire implantaten, klassieke hoortoestellen, Prof.dr. Paul Govaerts).

Onderzoekers die actief zijn binnen thematiek Taal & Gehoor

 • Drs. Elske Bolk (VUmc, KNO Ear&Hearing, klinisch linguïst)
 • Dr. Petra Bos (VU, Toegepaste Taalwetenschap, senior docent-onderzoeker)
 • Alieke Breure, MA (VUmc, KNO Ear&Hearing, taalkundige/onderzoeker)
 • Prof. dr. Martine Coene (VU, Toegepaste taalwetenschap, hoogleraar)
 • Prof. dr. Paul Govaerts (The Eargroup, Antwerpen & VU, Geesteswetenschappen, hoogleraar)
 • Dr. Theo Goverts (VUmc, KNO Ear&Hearing, klinisch fysicus audioloog)
 • Feike de Graaf, MSc (VUmc, KNO Ear&Hearing, onderzoeker in opleiding)
 • Mw. Kirsten van den Heuij, MA (Hogeschool Rotterdam & VU, Toegepaste Taalwetenschap, promovenda)
 • Drs. Elke Huysmans (VUmc, KNO Ear&Hearing, klinisch linguïst/onderzoeker)
 • Dr. ir Krista Jansen (VUmc, KNO Ear&Hearing, klinisch fysicus audioloog i.o.)
 • Ir. Marre Kaandorp (VUmc, KNO Ear&Hearing, klinisch fysicus audioloog)
 • Mw. Eline van Knijff, MA (VU, Toegepaste Taalwetenschap, onderzoeker)
 • Mw. Stefanie Krijger, MA (Universiteit Gent & VU, Toegepaste Taalwetenschap, promovenda)
 • Dr. Monique Lamers (VU, Toegepaste Taalwetenschap, senior docent-onderzoeker)
 • Dr. Yvonne Simis (VUmc, KNO Ear&Hearing, klinisch fysicus audioloog)
 • Dr. Cas Smits (VUmc, KNO Ear&Hearing, klinisch fysicus audioloog)
 • Dr Niek Versfeld (VUmc, KNO Ear&Hearing, klinisch fysicus audioloog)