Medische psychologie - research

Wat is Medische Psychologie?

De Medische Psychologie is de wetenschap die het denken, voelen en handelen van de mens in de medische situatie bestudeert. Het richt zich op de invloed van psychologische factoren op het ontstaan en beloop van lichamelijke ziekte, klachten en beperkingen, en omgekeerd de invloed van lichamelijke ziekte en medische behandeling op het psychisch functioneren van patiënten en hun directe naasten. Naast patiëntgerichte interventies vormt het proces van medische hulpverlening en in het bijzonder de communicatie met patiënten en naasten een belangrijk aandachtspunt.

Missie afdeling Medische Psychologie

De afdeling heeft drie kerntaken: onderwijs, patiëntenzorg en wetenschappelijk onderzoek. De afdeling wil door het inzetten van medisch psychologische expertise in onderwijs, zorg en onderzoek bijdragen aan het behoud c.q. de verbetering van het fysieke, sociale en psychologische welzijn van patiënten en hun naasten. 

Organisatie en inbedding afdeling Medische Psychologie

De afdeling is breed samengesteld. Er zijn ruim 90 medewerkers aan de afdeling verbonden: secretariële medewerkers, maatschappelijk werkers, gezondheidszorgpsychologen, klinisch (neuro) psychologen, psychologisch medewerkers, docenten en onderzoekers. De afdeling kent een zestal op inhoud georganiseerde secties  die elk worden aangestuurd door een sectiehoofd.  Afdelingshoofd en sectiehoofden vormen tezamen het Management Team. De afdeling is ingebed in divisie II. Het wetenschappelijk onderzoek van de afdeling is ingebed in het EMGO+ instituut , CCA-instituut en NCA .