Tumor van de keelholte (hypofarynx)

Keelholtetumoren ontstaan uit het slijmvlies van de keelholte. De keelholte is het laagst gelegen gedeelte van de keelholte en omgeeft het strottenhoofd. Ook de overgang en toegang tot het bovenste gedeelte van de slokdarm behoort tot de keelholte.

Wat is de oorzaak van keelholtekanker?

Keelholtekanker is zeldzaam en komt voornamelijk voor bij mannen in de leeftijdsgroep 50-70 jaar. Er is bij dit type kanker een sterke relatie met roken en alcoholgebruik.

Welke klachten horen bij keelholtekanker?

De klachten die mensen met keelholtekanker vaak hebben zijn divers:

 • keelpijn
 • oorpijn, uitstralende pijnklachten vanuit de keel naar het oor
 • slikproblemen en overmatige langdurige slijmproductie
 • gevoel van een brok in de keel dat niet overgaat
 • heesheid
 • vermagering
 • vergrote, vaak pijnloze zwelling (klier) in de hals

Onderzoek en diagnostiek bij keelholtekanker

Na het eerste gesprek met de arts-assistent of de specialist zal op de polikliniek ook onderzoek worden gedaan waarbij we de grootte en uitbreiding van de tumor bekijken. Aanvullend onderzoek kan nodig zijn, zoals:

 • röntgenfoto van de longen ( X-thorax )
 • bloedonderzoek
 • CT - of MRI-scan van de keelholte
 • echografie van de hals met daarbij eventueel punctie van vergrote halsklieren
 • onderzoek naar uitzaaiingen buiten het hoofd-halsgebied ( PET/CT-scan )
 • foto van de kaak en tanden ( orthopantomogram: OPT )
 • onderzoek onder narcose (panendoscopie) waarbij de tumoruitbreiding kan worden beoordeeld. Meestal wordt hierbij een stukje weefsel (biopt) afgenomen. Ook wordt er gekeken of er geen eventuele andere afwijkingen of tumoren in het hoofd-halsgebied aanwezig zijn.

Behandeling

De gekozen behandeling spitsen we toe op uw persoonlijke situatie. De grootte en uitbreiding van de tumor alsook het al dan niet aanwezig zijn van lymfklieruitzaaiingen zijn hierbij van belang.

Kleinere keelholtetumoren bestralen we in de meeste gevallen (radiotherapie). Grotere keelholtetumoren moeten we vaak behandelen met een combinatie van medicijnen en bestraling (chemo- en radiotherapie). 

De keelholte is een complex gebied. Het slijmvlies van de keelholte omsluit het strottenhoofd en vaak zal het zo zijn dat de tumor ook dit orgaan heeft aangetast. Uiteraard streven we naar behoud van het strottenhoofd en de daarin gelegen stembanden, maar het kan zo zijn dat operatieve behandeling (laryngectomie) met aanvullende (chemo-) radiotherapie noodzakelijk is. Bij de voorgestelde behandeling wordt steeds het al dan niet aanwezig zijn van lymfklieruitzaaiingen in de hals meegewogen en kan het noodzakelijk zijn lymfklieren in de hals operatief te verwijderen (halsklierdissectie) of te bestralen.

Soms is het zo dat er geen genezing meer mogelijk is omdat de tumor te uitgebreid is of dat er tumoruitzaaiingen zijn in de rest van het lichaam. In deze gevallen is de (palliatieve) behandeling bedoeld om eventuele pijnklachten en andere ongemakken te bestrijden door de tumor terug te dringen en groei zo lang mogelijk tegen te gaan.

Nazorg

Tijdens en na de behandeling staat u steeds onder controle van uw behandelend arts. U kunt beperkingen ondervinden door de tumor zelf maar ook door de behandeling. We proberen altijd om dit zoveel mogelijk te voorkomen. Als er toch klachten optreden kunt u begeleiding krijgen om er wat aan te doen. Denkt u hierbij aan:

 • droge slijmvliezen als bijwerking van de radiotherapie waarvoor begeleiding / hulp van de mondhygiëniste nodig is
 • slikklachten, problemen met kauwen of praten waarvoor logopedische (tijdelijke) begeleiding nodig is
 • logopedie voor spraakrevalidatie indien het strottenhoofd verwijderd is
 • indien het strottenhoofd verwijderd is: oedeem, pijn of functiebeperkingen van de hals en schouders waarvoor (tijdelijk) fysiotherapie nodig is
 • andere lichamelijke, psychische of sociale gevolgen (zoals slecht slapen, veel piekeren, sombere stemming, relatieproblemen, financiële problemen, problemen op het werk) waarvoor (tijdelijke) begeleiding door een gespecialiseerde verpleegkundige, maatschappelijk werker of psycholoog nodig is

Elke donderdag is er op de polikliniek KNO een gespecialiseerde verpleegkundige aanwezig waar u met vragen terecht kunt. Uiteraard wordt u tijdens het hele behandeltraject bijgestaan en begeleid, ook door, indien u dat wenst, hiertoe getrainde ervaringsdeskundigen (lotgenoten).

Aanvullende informatie

Graag verwijzen wij u ook naar naar de informatie van het KWF: www.kwf.nl.

U kunt ook informatie inwinnen bij de patiëntenvereniging Stichting Klankbord. (www.stichtingklankbord.nl), en op de website van de patiëntenvereniging voor stembandlozen (NSvG): www.nsvg.nfk.nl. Ook kunt u de website www.verderzonderstembanden.nl raadplegen.

Op www.samenlevenmetkanker.nl vindt u informatie over het wetenschappelijk onderzoek op het gebied van kwaliteit van leven.