Behandelingen voor hoofd-halstumoren

Er zijn diverse methoden om kanker in de hoofd-hals te behandelen. De behandeling hangt onder meer af van de plek en grootte van de tumoren.

Chemotherapie

Chemotherapie is een behandeling met medicijnen om kankercellen te doden. Deze medicijnen, cytostatica genoemd, stoppen het normale proces van celdeling. Alle cellen - dus ook normale cellen - worden hierdoor getroffen, maar met name kankercellen omdat deze relatief actiever zijn met deling. De gewone cellen herstellen zich na de chemokuur.

Voor tumoren van het hoofd-halsgebied wordt chemotherapie samen met bestraling (radiotherapie) gegeven. Dit noemt men chemo-radiatie.

Het kan zijn dat de voorkeursbehandeling van uw specifieke tumortype chemo-radiatie is. Het kan ook zijn dat chemo-radiatie als aanvulling op operatieve behandeling wordt gegeven. Wanneer u voor behandeling met chemotherapie in aanmerking komt, wordt u verwezen naar de polikliniek medische oncologie en gedurende de gehele behandeling wordt u begeleid door de medisch oncoloog. Daarnaast wordt u door de KNO-arts/hoofd-halschirurg en de radiotherapeut begeleid en behandeld. 

Radiotherapie (bestraling)

Radiotherapie brengt directe schade toe aan kwaadaardige cellen door middel van straling waardoor deze afsterven.

Radiotherapie kan de primaire behandeling voor een tumor zijn. Hierbij vindt een dagelijkse bestraling (niet in het weekeinde) plaats gedurende 6 tot 7 weken, waarbij meestal niet alleen de tumor maar ook de halsklieren bestraald worden. Naarmate de bestraling vordert, geeft dit toenemende last in het mond-keel gebied, zoals rood worden van de huid, irritatie van de slijmvliezen met pijn, slikklachten en slijmvorming, smaakverlies en een droge mond en keel. Deze klachten zijn grotendeels voorbijgaand en verdwijnen in de weken na de bestraling.

Aanvulling op chirurgische behandeling

Radiotherapie kan ook worden gegeven als aanvulling op een chirurgische behandeling. Deze bestraling verkleint de kans op terugkeer van de tumor. Hierbij vindt een dagelijkse bestraling van het operatiegebied plaats gedurende 5,5 tot 6,5 weken. Dit geeft grotendeels dezelfde klachten als hierboven genoemd.

In specifieke gevallen kan het noodzakelijk zijn de radiotherapie in combinatie met chemotherapie te geven (chemoradiatie).

Halsklierdissectie

Bij een halsklierdissectie worden tijdens een operatie alle lymfeklieren, of een deel hiervan, met het omliggende vetweefsel uit de hals weggehaald. Dit kan noodzakelijk zijn ter behandeling van bewezen lymfklieruitzaaiingen of ter voorkoming hiervan.
Een dergelijke operatie gebeurt altijd onder algehele narcose en u blijft opgenomen op de verpleegafdeling KNO totdat u voldoende hersteld bent. 

Transorale excisie

Bij een transorale excisie wordt onder algehele narcose de tumor via de mond (=trans-oraal) verwijderd. Het kan nodig zijn een stuk(je) van de kaak ook mee te nemen als de tumor direct tegen het kaakbot aan ligt. Het operatiegebied wordt tijdens de ingreep direct gesloten / hersteld.
Na een dergelijke ingreep verblijft u tot u voldoende hersteld bent en met ontslag kunt op de KNO/Hoofd-halschirurgische verpleegafdeling. Zo nodig wordt ook tijdelijk uw dieet aangepast om de wondgenezing te bespoedigen.

Commando-operatie

Voor de chirurgische behandeling van grotere tumoren van de mondholte (bijvoorbeeld mondbodem of de tong) kan een zogenaamde commando-operatie worden verricht. 
Bij een commando-operatie wordt ervoor gezorgd dat er goede en ruime toegang tot de tumor wordt verkregen zodat de tumor steeds zo goed en ruim mogelijk verwijderd kan worden.
Het is daarom bij een dergelijke operatie noodzakelijk om de kaak tijdelijk tijdens de ingreep te splijten om zodoende goede, ruime toegang tot de tumor te hebben. Uiteraard wordt de kaak ook weer tijdens de ingreep gesloten. Reconstructie van het geopereerde gebied gebeurt tijdens deze operatie met transplantatie van eigen weefsel.

Tijdens een commando-operatie wordt altijd een halsklierdissectieverricht. Het kan noodzakelijk zijn dat u aanvullend radiotherapie moet ondergaan, soms in combinatie met chemotherapie.

Schildwachtklierprocedure

De schildwachtklier is de eerste lymfeklier in de hals waar tumorcellen vanuit een kwaadaardige afwijking in de mond naartoe versleept worden. Bij een schildwachtklierprocedure verwijderen we de schildwachtklier. Meer informatie over de schildwachtklierprocedure.