De neus is een orgaan waarmee we ruiken en waarmee de lucht die ingeademd wordt, wordt gereinigd en verwarmd. De neus gaat over in de neusholte, die van het aangezichtsvlak tot achterin de keel doorloopt. Tumoren van de neus gaan meestal uit van de bedekkende huid van de neus.

Bij wie komt neuskanker vaak voor?

Neuskanker is vrij zeldzaam. Het komt vaker voor bij mannen dan bij vrouwen en met name bij mensen ouder dan 50 jaar. De 2 meest voorkomende soorten zijn het plaveiselcelcarcinoom (tumoren uitgaande van het slijmvlies (bekleding van de binnenkant van de neus) en het adenocarcinoom (tumoren uitgaande van de klierbuizen (organen die slijm aanmaken).

Wat is de oorzaak van neuskanker?

Er is bij deze vorm van kanker een minder uitgesproken relatie met tabaksgebruik dan bij andere vormen van hoofd-halskanker. Wel lijkt er een relatie te zijn met mensen die (hard)hout bewerken. Waarschijnlijk ligt de oorzaak bij het inademen van de zeer fijne zachte houtstukjes.

Welke klachten horen bij neuskanker?

De klachten die mensen met neuskanker vaak hebben zijn divers:

  • verstopte neus
  • neusbloedingen
  • oorklachten (enkel- of beiderzijds) zoals dichtzittend oor, slechter horen
  • eenzijdige aangezichtspijn
  • pijnloze, opgezette klieren in de hals en/of achter in de nek

Onderzoek en diagnostiek bij neuskanker

Na het eerste gesprek met de arts-assistent of de specialist zal op de polikliniek ook onderzoek worden gedaan waarbij de grootte en uitbreiding van de tumor wordt bekeken. Meestal neemt de arts een stukje weefsel (biopt) af.

De arts bespreekt met u welke onderzoeken nodig zijn. Daarbij zijn de volgende mogelijkheden:

Behandeling bij neuskanker

Voor uitwendige tumoren uitgaande van de huid van de neus geniet - indien mogelijk - bestralingsbehandeling de voorkeur. Het kan noodzakelijk zijn dat de post-operatieve bestraling in combinatie met chemotherapie wordt gegeven (chemo-radiatie).

Operatieve behandeling gebeurt altijd onder algehele narcose en u blijft een aantal dagen opgenomen op de verpleegafdeling KNO/Hoofd-halschirurgie totdat u voldoende hersteld bent.
Bij de voorgestelde behandeling wordt steeds bekeken of er lymfklieruitzaaiingen in de hals zijn en kan het noodzakelijk zijn lymfklieren in de hals operatief te verwijderen (halsklierdissectie) of te bestralen.

Soms is het zo dat er geen genezing meer mogelijk is omdat de tumor te uitgebreid is of dat er tumoruitzaaiingen zijn in de rest van het lichaam. In deze gevallen is de (palliatieve) behandeling bedoeld om eventuele pijnklachten en andere ongemakken te bestrijden door de tumor terug te dringen en groei zo lang mogelijk tegen te gaan.

Nazorg

Tijdens en na de behandeling staat u steeds onder controle van uw behandelend arts.
U kunt beperkingen ondervinden door de tumor zelf maar ook door de behandeling. We proberen altijd om dit zoveel mogelijk te voorkomen. Als er toch klachten optreden kunt u begeleiding krijgen om er wat aan te doen. Denkt u hierbij aan:

  • droge slijmvliezen als bijwerking van de radiotherapie waarvoor begeleiding / hulp door mondhygiëniste nodig is
  • slikklachten waardoor het tijdelijk nodig kan zijn aangepaste voeding te gebruiken (drinkvoeding, sondevoeding via neusmaag- of PEG-sonde)
  • oedeem, pijn of functiebeperkingen van de hals en schouders waarvoor (tijdelijk) fysiotherapie nodig is
  • andere lichamelijke, psychische of sociale gevolgen (zoals slecht slapen, te veel piekeren, sombere stemming, relatieproblemen, financiële problemen, problemen op het werk) waarvoor (tijdelijke) begeleiding door een gespecialiseerde verpleegkundige, maatschappelijk werker of psycholoog nodig is.

Elke donderdag is er op de polikliniek KNO een gespecialiseerde verpleegkundige aanwezig bij wie u met uw vragen terecht kunt. Uiteraard wordt u tijdens het hele behandel traject bijgestaan en begeleid, ook door, indien u dat wenst, hiertoe getrainde ervaringsdeskundigen (lotgenoten).

Aanvullende informatie

Graag verwijzen wij u ook naar naar de informatie van het KWF: www.kwf.nl.

U kunt ook informatie inwinnen bij de patiëntenvereniging Stichting Klankbord. (www.stichtingklankbord.nl)

Op www.samenlevenmetkanker.nl vindt u informatie over het wetenschappelijk onderzoek op het gebied van kwaliteit van leven.