Schildwachtklierprocedure

De schildwachtklier is de eerste lymfeklier in de hals waar tumorcellen vanuit een kwaadaardige afwijking in de mond naartoe versleept worden.

De schildwachtklier wordt tijdens de operatie verwijderd. Deze operatie gebeurt onder algehele narcose. Via een snede in de huid van de hals wordt de schildwachtklier opgezocht en verwijderd.

Schildwachtklier zichtbaar maken

Om de schildwachtklier zichtbaar te maken wordt een onderzoek uitgevoerd op de afdeling nucleaire geneeskunde en PET-research. Dit onderzoek helpt de KNO-arts/hoofd-halschirurg om de schildwachtklier tijdens de operatie te vinden. Dit onderzoek wordt voor de dag van de operatie uitgevoerd, wanneer u bent opgenomen op de verpleegafdeling KNO.

Voorbereiding

U hoeft voor het onderzoek geen voorbereidingen te treffen. Wanneer u zwanger bent of denkt het te zijn of wanneer u borstvoeding geeft meldt u dit dan vóórdat u de injectie krijgt.

Schildwachtklieronderzoek

Het onderzoek wordt op de dag voor de operatie uitgevoerd, wanneer u bent opgenomen op de verpleegafdeling KNO. U meldt zich op de afgesproken tijd op de afdeling radiologie, nucleaire geneeskunde en PET-research op de 5e etage van het ziekenhuis.

De arts geeft enkele injecties met een radioactieve stof rondom de kwaadaardige afwijking in de mond. Deze radioactieve stof heeft geen bijwerkingen en is niet gevaarlijk voor uzelf of mensen in uw omgeving. Direct na de injecties worden er foto's gemaakt met een scan waarbij het transport van de radioactieve stof van de injectieplaatsen in de mond naar de schildwachtklier in beeld komt. Het aantal schildwachtklieren kan wisselen van één tot meerdere.

De scan waarmee de foto's worden gemaakt, komt vlak boven uw gezicht en hals te staan en het maken van de foto's duurt ruim een half uur. Indien nodig worden ongeveer 2 tot 4 uur later opnieuw foto's gemaakt. Dit zal ongeveer 15 minuten duren. Na de laatste fotoserie wordt de plaats waar de schildwachtklier zich in de hals bevindt, opgespoord met een gamma-probe (een soort geigerteller) en op de huid gemarkeerd met inkt. Als de schildwachtklier gevonden is, zegt dit niets over de eventuele aanwezigheid van uitzaaiingen in deze lymfeklier. Alleen de lymfeklier die het risico heeft om als eerste een uitzaaiing te bevatten wordt zo geïdentificeerd.

Operatie

De volgende dag bij de operatie wanneer u onder narcose bent, spuit de hoofd-halschirurg nog een blauwe kleurstof rondom de kwaadaardige afwijking in de mond. Tijdens de operatie zoekt de hoofd-halschirurg met behulp van de gamma-probe en de blauwe kleurstof de schildwachtklier(en) op en verwijdert deze. Na de operatie kan uw urine blauwgroen kleuren als gevolg van de blauwe kleurstof. Dit verschijnsel kan enkele dagen aanwezig zijn, maar verdwijnt vanzelf.

De klier wordt na het verwijderen ingestuurd naar de patholoog-anatoom. Deze onderzoekt nauwkeurig onder de microscoop of er wel of geen kwaadaardige tumorcellen in de schildwachtklier aanwezig zijn.

Wees op tijd

Wij verzoeken u vriendelijk om op tijd aanwezig te zijn voor het onderzoek. De stoffen worden speciaal voor u klaargemaakt en zijn maar kort houdbaar. De afspraken zijn voor ieder onderzoek weer anders en daarom luistert het schema erg nauw. Omdat het onderzoek kostbaar is stellen wij het op prijs dat u, indien u verhinderd bent, ons hier tijdig van op de hoogte stelt. Op deze manier kunnen wij een andere patiënt op de opengevallen plaats inplannen of het voor u bestelde materiaal op tijd afzeggen.

Als u nog vragen heeft over het onderzoek kunt u ons altijd bellen, telefoon (020) 444 2886. Voor medische vragen kunt het best contact opnemen met uw behandelend arts.