Betrokken en zorgvuldig - Kennis maakt ons beter

Zorg in de laatste levensfase

Emotionele verwerking - Algemene adviezen
Als een patiënt in de laatste levensfase komt, zijn er verschillende mogelijkheden ter ondersteuning en verzorging.  Vaak gaat de patiënt naar huis en wordt de verzorging overgenomen door de thuiszorg. Wij kunnen ook bemiddelen voor het verblijven in een hospice. Een hospice is een instelling met een huiselijke sfeer die gespecialiseerd is het begeleiden van patiënten die terminale zorg nodig hebben. Tot slot heeft ons centrum een palliatief consultteam in huis, die u kunt raadplegen bij vragen via uw behandeld arts of stuur een e-mail naar palliatiefconsultteam@vumc.nl.

printen