Betrokken en zorgvuldig - Kennis maakt ons beter

Deelnemen klinische studie

Deelnemen klinische studie
Veel wetenschappelijk onderzoek over kanker kan alleen gedaan worden als patiënten bereid zijn mee te werken. Uw behandelend arts kan u daarom vragen of u mee wilt doen aan een bepaald onderzoek. Vanzelfsprekend wordt u uitgebreid geïnformeerd over de voor- en nadelen van deelname. Bovendien wordt tijdens het onderzoek scherp in de gaten gehouden of de behandeling aan de verwachtingen voldoet en of deze bijwerkingen heeft.  Soms hebben patiënten zelf geen baat bij het onderzoek waaraan ze meedoen. Het onderzoek is dan bedoeld om toekomstige patiënten te helpen. Dit kan voor u ook een reden zijn om deel te nemen.

Wilt u meer informatie over meewerken aan wetenschappelijk onderzoek, download dan hier de folder:

Folder medisch wetenschappelijk onderzoek

Medisch wetenschappelijk onderzoek voor patiënten
.

printen