Betrokken en zorgvuldig - Kennis maakt ons beter

Succesvolle netwerkbijeenkomst regio Noord-Holland

Op 8 juni jl. vond de netwerkbijeenkomst plaats rondom Regionale Oncologienetwerken Noord-Holland. De bijeen-komst werd bijgewoond door 50 professionals uit de zorg, waaronder een vertegenwoordiger van alle ziekenhuizen
uit de regio. Enerzijds werd benadrukt dat samenwerken
in de oncologie beter kan, en beter moet. Anderzijds werden de eerste successen benoemd. In de juli-editie van het magazine Oncologie up-to-date treft u een uitgebreid verslag van deze bijeenkomst.

printen