Wat is er nodig voor moreel beraad?

Voor een incidenteel Moreel Beraad is in ieder geval nodig: 

  • Een goede ruimte en voldoende tijd (naar gelang de wensen 1 tot 2 uur)
  • Een groep gemotiveerde gespreksdeelnemers (6 - 10 personen)
  • Een concrete casus uit de eigen ervaring die open besproken kan worden
  • Een getrainde gespreksleider
  • Materiaal voor de gesprekleider om mee te kunnen schrijven (vaak een flip-over & stiften, maar dit kan ook een beamer zijn)

Voor een in een organisatie ingebed Moreel Beraad-project is daarnaast in ieder geval nodig: 

  • Een pool van betaalde of vrijgestelde gespreksleiders
  • Een coördinator of aandachtsfunctionaris
  • Een structuur om de kwaliteit te bewaken en een archiverings en evaluatie-systeem
  • Duidelijkheid over de status van Moreel Beraad (wie neemt deel, hoe vaak, wat wordt er met de uitkomsten gedaan)