Landelijke training gespreksleider Moreel Beraad / National training moderator Moral Case Deliberation

English below

Op 31 januari 2024 start een landelijke training tot gespreksleider Moreel Beraad. In deze bijlage alle informatie. Mocht u vragen hebben en/of zich willen aanmelden, mail ons dan gerust. Wanneer u geïnteresseerden in uw netwerk weet, stuur deze aankondiging dan graag door.

Sinds 2009 organiseert Moreel Beraad jaarlijks een landelijke training gespreksleider Moreel Beraad. Tijdens de training ontwikkelen cursisten de nodige vaardigheden om een goed Moreel Beraad te kunnen leiden. Binnen de training staat het leren in de 'ervaring' voorop en staat het 'doen' centraal. Dit betekent dat deelnemers zowel tijdens de trainingsdagen als in de periode daartussen moreel Beraad stapsgewijs oefenen. Dat oefenen doe je veelal in koppels in de praktijk, waarbij je elkaars' organisatie kunt bezoeken. 

Opzet en inhoud

  • De training bestaat uit 9 dagdelen van 4 uur verspreid over 10 maanden en twee supervisie bijeenkomsten 3 en 6 maanden na de training
  • Er is plaats voor maximaal 12 cursisten.
  • Per bijeenkomst vragen we ongeveer 2 uur lees voorbereiding en 5 uur oefen voorbereiding.

Voor wie
Diverse soorten professionals (verpleegkundigen, artsen, therapeuten, leidinggevenden, bestuurders, vertrouwenspersonen, etc.) en anderen met belangstelling om systematische gesprekken over goede zorg te begeleiden.

Voorwaarden voor deelname
De ervaring heeft geleerd dat voor het succesvol doorlopen van de training het van belang is dat deelnemers voorafgaand aan de training al ervaring hebben met Moreel Beraad. Om deel te kunnen nemen aan de training moet je minimaal 4 keer Moreel Beraad bijgewoond hebben.

--------------------------------------------------------------------------------------

Since 2009, Moral Case Deliberation VUmc organizes an annual national training moderator Moral Case Deliberation. During the training, students develop the necessary skills to be able to lead a good Moral Reflection. Within the training, learning in 'experience' is paramount and 'doing' is central. This means that participants practice moral deliberation step by step both during the training days and in the period in between. You often practice in pairs, where you can visit each other's organization.

Structure and content

• The training consists of 9 half-days of 4 hours spread over 10 months and two supervision meetings 3 and 6 months after the training
• There is room for a maximum of 12 students.
• Per meeting we ask about 2 hours of reading preparation and 5 hours of practice preparation.

For whom?

Various types of professionals (nurses, doctors, therapists, supervisors, administrators, counselors, etc.) and others interested in guiding systematic discussions about good care

Conditions for participation

Experience has shown that for successful completion of the training it is important that participants already have experience with Moral Case Deliberation prior to the training. In order to participate in the training you must have attended a Moral Case Deliberation at least 4 times.