Wat is er nodig voor moreel beraad? / What is required for moral deliberation?

English below

Voor een incidenteel Moreel Beraad is in ieder geval nodig: 

 • Een goede ruimte en voldoende tijd (naar gelang de wensen 1 tot 2 uur)
 • Een groep gemotiveerde gespreksdeelnemers (6 - 10 personen)
 • Een concrete casus uit de eigen ervaring die open besproken kan worden
 • Een getrainde gespreksleider
 • Materiaal voor de gesprekleider om mee te kunnen schrijven (vaak een flip-over & stiften, maar dit kan ook een beamer zijn)

Voor een in een organisatie ingebed Moreel Beraad-project is daarnaast in ieder geval nodig: 

 • Een pool van betaalde of vrijgestelde gespreksleiders
 • Een co√∂rdinator of aandachtsfunctionaris
 • Een structuur om de kwaliteit te bewaken en een archiverings en evaluatie-systeem
 • Duidelijkheid over de status van Moreel Beraad (wie neemt deel, hoe vaak, wat wordt er met de uitkomsten gedaan)

----------------------------------------------------------------------------------------

As a minimum, incidental Moral Deliberation requires:

 • A good space and sufficient time (depending on the wishes 1 to 2 hours)
 • A group of motivated conversation participants (6 - 10 people)
 • A concrete case from one's own experience that can be openly discussed
 • A trained moderator
 • Material for the discussion leader to be able to write with (often a flip chart & markers, but this can also be a beamer)

In addition, for a Moral Case Deliberation project embedded in an organization, the following is in any case necessary:

 • A pool of paid or dedicated moderators
 • A coordinator or attention officer
 • A structure to monitor quality and an archiving and evaluation system
 • Clarity about the status of Moral Deliberation (who participates, how often, what will be done with the results)