Onderwijs afdeling Ethiek, Recht & Humaniora

Door alle secties van de afdeling wordt bijgedragen aan de bachelor- en masterprogramma’s Geneeskunde van de beide faculteiten. Daarnaast wordt er door alle secties bijgedragen aan postacademisch onderwijs Geneeskunde, Discipline Overstijgend Onderwijs voor AIOS, nascholing en training. Ook worden onderwijsbijdragen geleverd aan Gezondheidswetenschappen, Medische Informatiekunde, Amsterdam University College, de Amstel Academie, de master Philosophy, Bioethics and Health, PhD onderwijs en de kaderopleiding Palliatieve Zorg.

Onderwijscoördinator: dr. Yolande Voskes (VUmc), dr. Marianne Snijdewind (AMC)

-----------------------------------------------------------------------------------

All sections of the department contribute to the Bachelor's and Master's programs in Medicine of both faculties. In addition, all sections contribute to postgraduate education in Medicine, Discipline Transcending Education for residents, in-service education and training. Educational contributions are also made to Health Sciences, Medical Informatics, Amsterdam University College, the Amstel Academy, the master Philosophy, Bioethics and Health, PhD education and the Palliative Care management program. Education coordinator: dr. Yolande Voskes (VUmc), dr. Marianne Snijdewind (AMC)