Kwaliteit en Organisatie van Zorg

Missie
Wij richten ons op het verbeteren van de kwaliteit en organisatie van de publieke, curatieve en palliatieve gezondheidszorg voor burgers, patiënten en zorgprofessionals, organisaties en gezondheidszorgsystemen door het verrichten van onderzoek en het vertalen van wetenschappelijke kennis naar praktijk, beleid en onderwijs.

Onderzoek en onderwijs
Ons onderzoek is multidisciplinair, met een focus die kan variëren van macro- tot microniveau van de gezondheidszorg. Afhankelijk van de onderzoeksvragen gebruiken we kwantitatieve, kwalitatieve of mixed methods, variërend van bijvoorbeeld epidemiologische studies tot kwalitatieve interviewstudies. We betrekken onze onderzoeksthema's en ervaring in methodologie in het onderwijs voor studenten in onder meer geneeskunde, gezondheidswetenschappen en medische informatiekunde.

Verspreiding en impact
Wij spannen ons in om wetenschappelijke kennis te vertalen naar praktijk, beleid en scholing. Hiervoor is nauwe samenwerking tussen zorg, onderwijs en onderzoek essentieel, ook vroeg in het onderzoeksproces. Daartoe worden samenwerking in consortia met relevante zorgorganisaties en belangenbehartigers en het ontwikkelen van interventies in co-creatie van belang geacht. Verder is er aandacht voor implementatieonderzoek en -strategieën.

Ons onderzoek
Binnen deze sectie onderscheiden we 4 onderzoeksgroepen:

 • De onderzoeksgroep richt zich op Health Services Research: het meten, beheren en verbeteren van de prestaties (bijv. toegang tot zorg, kwaliteit van zorg, financiering en rechtvaardigheid) van gezondheidsorganisaties en -systemen, op macro- en mesoniveau. De groep richt zich op het ondersteunen van wetenschappelijk onderbouwde besluitvorming die bijdraagt aan de versterking, duurzaamheid en verbetering van gezondheidszorgsystemen.
 • In het RISC-expertcentrum doen we interdisciplinair en transdisciplinair onderzoek naar communicatie over gezondheidsrisico's en individuele en gedeelde besluitvorming. We integreren wetenschappelijke kennis met beleid en praktijk. Wij werken nauw samen met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).
 • De onderzoeksgroep wil bijdragen aan de kwaliteit van leven en sterven van mensen met een levensbedreigende ziekte en ook bijdragen aan het welzijn van hun naasten. Met name door onderzoek naar de kwaliteit en organisatie van zorg aan het levenseinde in alle settings en bij alle betrokkenen. Belangrijke thema's zijn advance care planning, palliatieve zorg, mantelzorg, verpleegkundige zorg en medische beslissingen rond het levenseinde.
 • De onderzoeksgroep Kwaliteit en Veiligheid van Gezondheidszorg richt zich op het vergroten van wetenschappelijke kennis over determinanten van kwaliteit en veiligheid op organisatie-, beroeps- en patiëntniveau en op het vertalen van deze kennis naar implementatie van evidence-based interventies. Specifieke thema's zijn: patiëntveiligheid in ziekenhuizen, safety II, teamwerk, tools voor teams, en waardegedreven gepersonaliseerde gezondheidszorg.

  Senior onderzoekers:

  Dr. E. Bolt
  Dr. O. Brito Fernandes

  Dr. O. Damman

  Prof. dr. M. de Bruijne

  Prof. dr. A.L. Francke

  Dr. M. Fransen

  Dr. J. Jelsma

  Dr. I. Jongerden

  Dr. D. Kringos

  Dr. H. Merten

  Prof. dr. B.D. Onwuteaka-Philipsen
  (voorzitter)
  Dr. H.R.W. Pasman

  Dr. A. van der Plas

  Prof. dr. C. Wagner

  Dr. M. van Wijmen