Onderzoek sociale geneeskunde

Het terrein van de sociaalgeneeskundige wetenschapsuitoefening is ruimer dan dat van de sociaalgeneeskundige beroepsbeoefening. Als wetenschappelijke discipline beweegt de Sociale Geneeskunde zich op de volgende twee hoofdterreinen: de Volksgezondheid en de Gezondheidszorg. De setting waarin dit onderzoek plaatsvindt is zeer divers, van bijvoorbeeld scholen, GGD'en, sportverenigingen, bedrijven, arbodiensten, UWV, verpleeg- en verzorgingshuizen tot en met het ziekenhuis. Het onderzoek is vooral epidemiologisch en sociaalwetenschappelijk van aard en het gaat doorgaans om toegepaste en multidisciplinaire studies. Artsen doen dat onderzoek samen met o.a. gezondheidswetenschappers, psychologen, bewegingswetenschappers, sociologen en juristen. Deze variatie en multidisciplinariteit weerspiegelt zich in de samenstelling van het medewerkersbestand van de afdeling.

Verdere inhoudelijke informatie is te vinden bij de beschrijving van de onderzoeksecties:

Per 1 januari 2018 is afdeling Sociale Geneeskunde onderdeel van Amsterdam Public Health