Academische werkplaatsen

Arbeid en Gezondheid

Verzekeringsgeneeskunde

De afdeling Sociale Geneeskunde heeft -samen met het Coronel Instituut van het Academisch Medisch Centrum- in 2005 op initiatief van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) het Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde (KCVG) opgericht. Het UWV is hierbij ingericht als academische werkplaats. Het doel van het Kenniscentrum is het bevorderen van de kwaliteit en de wetenschappelijke onderbouwing van de Verzekeringsgeneeskunde door het ontwikkelen van evidence-based methoden, richtlijnen en hulpmiddelen voor de Verzekeringsgeneeskunde en het vaststellen van de effectiviteit van interventies. Hiernaast is het doel om de Verzekeringsgeneeskunde aan de orde te laten komen in het onderwijs aan studenten geneeskunde en basisartsen in opleiding tot verzekeringsgeneeskundige. In 2010 is de samenwerking in het KCVG uitgebreid met UMCG. 

In 2016 is tevens de academische werkplaats Werk, Participatie en Inkomen opgericht tussen de afdelingen Werk, Participatie en Inkomen van de gemeente Amsterdam en de afdeling Sociale Geneeskunde van het VU medisch centrum, waarin gemeenteprofessionals en onderzoekers intensief samenwerken bij de ontwikkeling  en de implementatie van kosteneffectieve interventies met een grote relevantie voor de gemeentelijke uitvoeringspraktijk. Gezamenlijk doel is om de arbeidsparticipatie van mensen met een arbeidsbeperking te vergroten. 

Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde

De academisering van Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde is op dit moment geconcretiseerd in 3 academische werkplaatsen, gebaseerd op bilaterale convenanten/samenwerkingsafspraken tussen de afdeling Sociale Geneeskunde, en interne en externe praktijkorganisaties te weten:  

  1. Academische werkplaats met Tata Steel
  2. Academische werkplaats met Arbo Unie

Transmurale arbeidsgeneeskunde

Op het nieuwe thema transmurale arbeidsgeneeskunde werkt de afdeling Sociale Geneeskunde nauw samen met de klinische VUmc-afdelingen Orthopedie, Dermatologie, Psychiatrie/ GGZ BuitenAmstel, Gynaecologie & Verloskunde en KNO/Audiologie. Transmurale arbeidsgeneeskundige zorg is innovatieve multidisciplinaire zorg op het snijvlak van sociaalgeneeskundige en curatieve zorg door een team met (tenminste) een medisch specialist, een klinisch arbeidsgeneeskundige en een verpleegkundige/paramedicus.

Jeugd en Gezondheid

De Academische Werkplaats Jeugd en Gezondheid  (AWJG) is een samenwerkingsverband tussen de afdeling Sociale Geneeskunde van VUmc en 6 Jeugdgezondheidzorg (JGZ)organisaties in Noord-Holland:  GGD Amsterdam, GGD Hollands-Noorden, GGD Zaanstreek-Waterland, JGZ Kennemerland, GGD Kennemerland en Jeugd en Gezin Gooi en Vechtstreek. 

Door praktijk, beleid en onderzoek met elkaar te verbinden, willen we ervoor zorgen dat kinderen en ouders preventieve zorg krijgen die werkt. Dit gebeurt door het gezamenlijk opzetten en uitvoeren van onderzoek, onderwijs & opleiding, begeleiding van aios M&G en zorginnovatie. Met de activiteiten vanuit de Academische Werkplaats willen we bijdragen aan betere kansen voor de jeugd om gelukkig en gezond op te groeien. 

Academischewerkplaats Toezicht

Website Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

De Academische Werkplaats Toezicht, kortweg AWToezicht, is een samenwerkingsverband van:

  • IGJ, Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd i.o., Utrecht
  • NIVEL, Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg, Utrecht
  • IQ healthcare, Scientific Institute for Quality of Healthcare, Universitair Medisch Centrum St Radboud Nijmegen
  • APH, Amsterdam Public Health research institute, Amsterdam
  • ESHPM, Erasmus School of Health Policy & Management, Erasmus Universiteit Rotterdam

De Academische Werkplaats Toezicht is opgericht op 17 november 2011. 

De Academische Werkplaats Toezicht is ingericht om: 

  • Het toezicht te professionaliseren door evaluatie van de huidige praktijk en het uitvoeren van effectiviteitstudies
  • Bij te dragen aan de ontwikkeling van toezichtmethoden en (analyse)instrumenten
  • De wetenschappelijke kennis over toezicht uit te breiden en te verspreiden