Jeugd en Gezondheid

Missie
Met ons onderzoek en onderwijs willen we alle kinderen en jongeren, van -9 maanden tot 18 jaar, optimale kansen bieden om gezond en gelukkig op te groeien. Investeren in kinderen is investeren in toekomstige generaties.

Onderzoek en onderwijs
Wij doen multidisciplinair, praktijkgericht onderzoek naar levensloopepidemiologie en ontwikkelingsoorzaken van gezondheid en ziekte; bevorderen een gezonde levensstijl en ontwikkeling; en bevorderen gezondheidsgelijkheid. We verankeren ons onderzoek en innovaties in onderzoeksmethodologie in ons onderwijs voor studenten Geneeskunde, Gezondheidswetenschappen, Bewegingswetenschappen en artsen die zich specialiseren in Maatschappij & Gezondheid

Verspreiding en impact
Wij vertalen nieuwe wetenschappelijke kennis en methoden in producten, die toegankelijk en begrijpelijk zijn voor professionals, beleidsmakers en burger/belangengroepen. We participeren in het Academische Werkplaats Jeugd en Gezondheid.In het AWJG werken we samen met
jeugdgezondheidsorganisaties en gemeenten om de jeugdgezondheid en preventieve
zorg te verbeteren. Binnen en buiten Amsterdam UMC dragen we bij aan inclusieve
onderzoeksmethoden, beleid en onderzoekspraktijk, en bevorderen we
gezondheidsgelijkheid.

Onze onderzoeksprojecten
Wij coƶrdineren en participeren in een breed scala aan onderzoeksprojecten, waarvan vele in (inter)nationale samenwerking. We huisvesten de ABCD-studie, een longitudinale cohortstudie van jongvolwassenen die al vanaf de zwangerschap worden gevolgd, gericht op lichamelijke en geestelijke gezondheid.

Onderwerpen en benaderingen
Onze onderzoeksthema's zijn divers. Wij zijn internationaal toonaangevend in participatieve onderzoeksmethoden met jongeren. Ook in het meten en analyseren van lichamelijke activiteit en sedentair gedrag bij jongeren. We gebruiken bijvoorbeeld praktijkgerichte innovatieve methodologieƫn en betrekken kinderen en jongeren als medeonderzoekers bij ons onderzoek. Met deze benaderingen richten wij ons op de co-creatie van een gezonde levensstijl, omgeving en optimale gezondheidszorg voor adolescenten. Daarnaast dragen wij bij aan verbeteringen in de meting en analyse van 24-uurs bewegingsgedrag (fysieke activiteit, sedentair gedrag en slaap) op verschillende leeftijden.

Voor meer informatie over de sectie en haar onderzoekers, bezoek de website: www.jeugdengezondheid.org