Onderwijs sociale geneeskunde

Eén van de kerntaken van de afdeling Public & Occupational Health is het verzorgen van onderwijs, o.a. over: de gezondheidszorg (waaronder de bouw en werking van het gezondheidszorgsysteem),(collectieve) preventie en volksgezondheid. Tevens kunnen studenten, bijvoorbeeld via een stage, participeren in het onderzoek van de zes secties van de afdeling.

Het onderwijs omvat de volgende opleidingen:

Basisopleiding Geneeskunde VU

In de basisopleidinggeneeskundevan de VU verzorgt de afdeling onderwijs over de gezondheidszorg (waaronder de bouw en werking van het gezondheidszorgsysteem en preventie) en volksgezondheid in de 2e jaars Bachelor-cursus Leefstijl, Gezondheidszorg en het
Bewegingsapparaat. Ook de invloed van Werk & Leefstijl op gezondheid en ziekte komt in deze cursus aan de orde. De afdeling levert verder een bijdrage aan de praktijkstages Academische vorming van het 2e jaar en participeert in een aantal cursussen van de Minor in het 3e jaar: “Amsterdam Global Health”, “Challenges in Women and Child Healthcare”, “Comprehensive
Care and Anatomy” en “Move Your Body”. In de gehele opleiding komt onderwijs op het terrein van patiëntveiligheid aan de orde als onderdeel van de leerlijn Patiëntveiligheid. Aan het eind van masterjaar 2 is een coschap Sociale Geneeskunde van twee weken in het werkveld van de Sociale Geneeskunde (o.a. JGZ 0-4 jaar, GGD-en, Arbodiensten en UWV). Tevens worden er Keuze stages
en senior coschappen aangeboden in de master. De afdeling biedt ook stages voor wetenschappelijk onderzoek binnen de onderzoeksecties van de afdeling.

Basisopleiding Geneeskunde UvA

De afdeling speelt een substantiële rol in het onderwijs aan geneeskunde studenten van de UvA. In Epicurus (Bachelor) wordt in het 3e jaar samen met Geriatrie het blok Ontwikkeling, Voortplanting & Veroudering (OVV-3)gecoördineerd. De afdeling levert ook coördinatoren voor het blok Klinische en Wetenschappelijke Methoden (jaar 1) en de leerlijn Academische Vorming (jaar 1 tot en met 3). Daarnaast participeren docenten van de afdeling in verschillende blokken in alle drie de jaren van de Bachelor: o.a. in WDD-1 (Rugklachten & Arbeidsparticipatie), in OVV-2 (CF & Werk), in CMI-3 (Overspanning & Burn-out), in het keuzeonderwijs, bij de lijnen Professionele Ontwikkeling en Academische Vorming en het onderwijs Interprofessionele Educatie (IPE). En in het 1e jaar wordt een week over obesitas en de obesogene omgeving gecoördineerd.

In de masteropleiding (Epicurus) coördineert de afdeling de longitudinale thema’s “Goede zorg”, “Academische Vorming” en “Preventie en Maatschappelijk Handelen”. Ook wordt het coschap Sociale Geneeskunde verzorgd. Het drie weken durende coschap zit aan het einde van het 2e jaar van de masteropleiding en bestaat uit universitair onderwijs gedurende drie terugkomdagen en een twaalfdaagse stage in de Sociaalgeneeskundige beroepspraktijk. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om een Keuze coschap stages en/of een senior coschap binnen het werkveld van de Sociale Geneeskunde te doen (domein Maatschappij & Gezondheid en domein Arbeid & Gezondheid).

Tot slot wordt begeleiding gegeven voor de Bachelor Theses en worden Stages voor Wetenschappelijk Onderzoek binnen de onderzoeksecties van de afdeling aangeboden.

Gezondheidswetenschappen VU

De afdeling verzorgt onderwijs voor de cursussen Preventie en Gezondheidszorg en Wetenschap van de Bachelor Gezondheidswetenschappen van de VU. Tevens worden minoren in het 3e studiejaar aangeboden (Health@Work en Oncology and Public Health) en kunnen studenten participeren in onderzoekstages van de secties van de afdeling.

In de masteropleiding Health Sciences verzorgt de afdeling een cursus Regulation and Organisation in Health Care en worden er eveneens onderzoeksstages aangeboden binnen de diverse secties van de afdeling.

Medische Informatiekunde UvA

Voor de bachelor Medisch Informatiekunde (MI-X) coördineert de afdeling de module "Volksgezondheid en gezondheidszorg", de module “E-health met zelfzorg”, en de leerlijnen "Academische Competenties en Professionele Competenties”. Binnen de master Evidence Based Practice in Health Care coördineert de afdeling de module “Health Care System Evaluation”.

Bewegingswetenschappen VU

In de opleiding Bewegingswetenschappen van de VU wordt in de bachelor een minor Bewegen en Gezondheid in het Werk aangeboden

In de Engelstalige Master verzorgen we een cursus Exercise and Health. Tevens kunnen studenten participeren in het wetenschappelijk onderzoek van de diverse secties van de afdeling.

Postacademisch onderwijs

De Netherlands School of Public and Occupational Health (NSPOH) verzorgt de specialistische vervolgopleiding Sociale Geneeskunde voor de beide hoofdstromen Arbeid & Gezondheid en Maatschappij & Gezondheid. Een profielopleiding tot Jeugdarts wordt verzorgd door TNO Leiden. De afdeling is betrokken bij het onderwijs van beide instituten.

Het Discipline Overstijgend Onderwijs is onderwijs voor alle klinisch specialistische vervolgopleidingen, conform een landelijk raamwerk. De afdeling verzorgt onderwijs in dit geheel voor het thema patiëntveiligheid en Organisatie en financiering van de gezondheidszorg voor de medische praktijk.

Amsterdam University College

In het eerste jaar wordt een Engelstalige cursus Introduction to Public Health verzorgd (Amsterdam University College).

Informatie:

Voor meer informatie over onderwijs, kunt u zich wenden tot de staf onderwijs:

Drs. Jeroen Croes: j.croes@amsterdamumc.nl
Dr. Karen Nieuwenhuijsen: k.nieuwenhuijsen@amsterdamumc.nl
Dr. Ines Rupp: i.rupp@amsterdamumc.nl
Dr. Marc B.M. Soethout: mbm.soethout@amsterdamumc.nl