Eiceldonatie

Eiceldonatie is het afstaan van eicellen door een vrouw (donor) met als doel bij een andere vrouw, de wensmoeder (acceptor), een zwangerschap mogelijk te maken. Deze eicellen worden via de IVF-techniek bevrucht. Drie dagen later wordt een embryo in de baarmoeder van de wensmoeder geplaatst. De donor is altijd een bekende van de wensmoeder en wordt door de wensmoeder zelf voorgedragen.

Meer informatie over de behandeling en de criteria waaraan wensouders en eiceldonor  moeten voldoen om in aanmerking te komen voor deze behandeling kunt u vinden in de patiëntenfolder:

Heeft u na het lezen van de folder nog vragen en denkt u in aanmerking te komen voor eiceldonatie, dan kunt u uw vragen mailen naar eiceldonatie.ivf@amsterdamumc.nl
Alle vragen en verwijzingen worden één keer per week besproken. Het kan dus zijn dat u niet direct antwoord van ons ontvangt.

Als u in aanmerking komt voor deze behandeling, kunt u uw gynaecoloog of huisarts vragen een verwijzing voor u en uw partner te sturen naar:
Amsterdam UMC, locatie VUmc
IVF-centrum, gebouw Zuid
Postbus  7057
1007 MB Amsterdam