Wachttijden voor uw onderzoek of behandeling bij het IVF-centrum

Voor de wachtijden bij ons centurm gelden de volgende vuistregels. Incidenteel kan het helaas voorkomen dat u toch langer moet wachen; u kunt aan onderstaande tekst dan ook geen rechten ontlenen. Wij vragen om uw begrip hiervoor.

De wachttijden voor een eerste afspraak op de polikliniek Voortplantingsgeneeskunde kunnen soms onverhoopt oplopen als gevolg van vakanties of onvoorziene omstandigheden. Als er eenmaal een behandelplan is opgesteld en u groen licht heeft gekregen van uw behandelaar, is er geen wachttijd meer om u bij het IVF-centrum aan te melden. Het kan helaas wel voorkomen dat u door drukte een maand moet wachten.

Gemiddeld genomen bedraagt de doorlooptijd van eerste afspraak bij de polikliniek Voortplantingsgeneeskunde tot de eerste afspraak vier tot vijf maanden.