Kwaliteit IVF-centrum

Een kwaliteitssysteem is een systeem dat helpt bij het garanderen van een constante kwaliteit. Een constante kwaliteit kan alleen gegarandeerd worden als iedereen op dezelfde manier met dezelfde middelen werkt.

Daarom moet iedereen hetzelfde getraind zijn en moet er precies bekend zijn hoe je iets doet en wat je daar voor nodig hebt. Dit betekent dat bij alle handelingen vaste procedures gevolgd dienen te worden die op papier moeten zijn vastgelegd. Zo weet je altijd achteraf wat je gedaan hebt en hoe.

Een kwaliteitssysteem bevat dus alles wat nodig is om een constante kwaliteit van je product, in ons geval, goede embryo’s die leiden tot een zwangerschap of een goede inseminatie, mogelijk te maken. Ook de omstandigheden waarin men werkt moeten gestandaardiseerd zijn en regelmatig gecontroleerd worden. Bijvoorbeeld: werken de broedstoven goed, zijn de thermometers geijkt, zijn de aangekochte reagentia van voldoende kwaliteit en hoe heb je dat dan getest of laten testen enzovoorts. Maar ook, is er een branddeken op het laboratorium, zijn de vluchtwegen bekend, weet men wat te doen bij een calamiteit. Zelfs de afvalstroom moet volgens vaststaande procedures verwerkt worden; waar gooi je wat in weg en wat mag wel en wat mag niet door de gootsteen. Dit alles moet op papier staan en achteraf moet ook kunnen worden aangetoond dat je bijvoorbeeld metingen hebt verricht om je kwaliteit te handhaven. Kortom, het is een veelomvattend systeem waarmee je nu en achteraf altijd kunt zien wat je aan het doen bent of wat je gedaan hebt en hoe je dat onder welke omstandigheden doet of gedaan hebt. Hierdoor kun je jezelf beter vervolgen in de tijd en weten waar wat schort of waar wat beter kan. Ook dit terugblikken en verbeteren is een onderdeel van het kwaliteitssysteem.

Een constante kwaliteit wordt hierdoor gewaarborgd in het management, de organisatie en de behandeling.

Dit model staat bekend als als "PLAN-DO-CHECK and ACT (PDCA)" model. Kort weergegeven komt dat neer op:

  • PLAN: beschrijf wat je doet in procedures (Standard Operation Procedures SOP).
  • DO: doe wat je hebt beschreven.
  • CHECK: controleer of je het nog steeds doet zoals je het beschreven hebt (interne audits).
  • ACT: breng verbeteringen aan in het proces op basis van (fout)analyses.

Keuring en certificatie

RvA

Het laboratorium is sinds juli 2017 door de Raad van Accreditatie geaccrediteerd conform de ISO 15189 norm onder nummer M195 (PDF).

De scope van accreditatie, waarin de activiteiten zijn weergegeven welke wel en niet onder de accreditatie vallen, staat gepubliceerd op de website van de RvA (www.rva.nl. onder kopje geaccrediteerde organisaties; zoekterm M195).

Erkenning als orgaanbank

Sinds 18 juni 2008 is het IVF laboratorium erkend als orgaanbank volgens de Wet veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal. De erkenning werd verleend door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport onder registernummer 6666 L/EO (PDF).

Downloads TRIP

Werkzaamheden weefselinstelling TRIP 2023
Werkzaamheden weefselinstelling TRIP 2022 (PDF)
Werkzaamheden weefselinstelling TRIP 2021 (PDF)

Werkzaamheden weefselinstelling TRIP 2020 (PDF)
Werkzaamheden weefselinstelling TRIP 2019 (PDF)
Werkzaamheden weefselinstelling TRIP 2018 (PDF)
Werkzaamheden weefselinstelling TRIP 2017 (PDF)
Werkzaamheden weefselinstelling TRIP 2016 (PDF)