Informatie voor patiënten IVF centrum

Missie

Het IVF-centrum heeft als doel om zwangerschappen te helpen ontstaan wanneer spontane zwangerschap uitblijft. Door het aanbieden van verschillende medische behandelingen zoals: ICSI, IVF en IUI streven wij er naar de kinderwens van subfertiele echtparen in vervulling te laten gaan. Ook wanneer het ondanks de medische behandelingen niet lukt de kinderwens in vervulling te laten gaan streven wij er naar het paar op weg te helpen bij het verwerken en omgaan met dit verlies.

Visie

Het IVF-centrum wil een wezenlijke bijdrage leveren aan de behandeling van subfertiele patiënten. Als universitaire fertiliteitkliniek werken wij samen met 6 gastklinieken, nemen wij een vooraanstaande positie in wetenschappelijk onderzoek, opleiding voor verpleegkundigen, analisten, embryologen, artsen, medisch specialisten en subspecialisten.

Het IVF-centrum biedt 365 dagen per jaar hoogwaardige zorg om een zo hoog mogelijk zwangerschapsresultaat te behalen. Een geslaagde behandeling is voor ons dat een vrouw bevalt van een gezonde eenling. Door de hoge kwaliteit van de embryo's gaan wij toe naar het terugplaatsen van uitsluitend 1 embryo om zo het aantal meerlingen te beperken tot 5%. Hierdoor zijn embryoselectie, goede training van het personeel en continue kwaliteitsbewaking en verbeteringen onze zwaartepunten. Het laboratorium werkt om deze reden met een streng, door CCKL geaccrediteerd, kwaliteitsysteem.

Het IVF-centrum is zich bewust van haar verantwoordelijkheid in ethisch en maatschappelijk opzicht. Daarnaast spelen samenleving en politiek een belangrijke rol met betrekking tot mogelijkheden en beperkingen.

Alle bestaande en innovatieve behandelingen zoals het hoogtechnologisch draagmoederschap zullen met de meest grote zorgvuldigheid en integriteit worden uitgevoerd.

Ons team is zich ervan bewust dat zij verantwoordelijkheid draagt voor het welbevinden van het toekomstige kind. Indien het zeker is dat het toekomstige kind in uitermate slechte omstandigheden geboren zal worden dan werkt het IVF-centrum niet mee aan het tot stand brengen van een zwangerschap. Met behulp van een multidisciplinair overleg willen wij voorkomen dat wij meewerken aan behandelingen waarbij de toekomst van het kind te onveilig is.

Zorgvuldigheid, kwaliteit en veiligheid worden mede vorm gegeven via een doelmatige inzet van medewerkers en middelen waarbij getracht wordt om de werkbelasting zo egaal mogelijk te spreiden over de week, de maand en het jaar. Hierdoor ontstaat een veilige werkomgeving zonder piekbelastingen, die zowel voor het personeel als de patiëntenparen gunstig is voor het uiteindelijke resultaat. Het operationele EPD van het IVF-centrum is hierbij een belangrijk instrument.

Door onszelf te toetsen op verschillende niveaus stellen wij doelen en verbeteringsplannen op om een optimale patiëntenzorg te bereiken.

Het IVF-centrum wil gezien en erkend worden als een kwalitatief en hoogwaardig centrum waarin enthousiaste professionals werkzaam zijn die ongeacht de uitslag van de behandeling zorgen dat patiënten terug kijken op een professionele en menswaardige behandeling van hun kinderloosheid.

Door veel ruimte te bieden aan wetenschappelijk onderzoek en opleiding van al dan niet wetenschappelijk personeel willen wij een team creëren wat met plezier, enthousiasme, integriteit en klantgerichtheid bij ons werkt.