Historie IVF centrum Gebouw Zuid

De afdeling Voortplantingsgeneeskunde, waar het IVF-centrum deel van uitmaakt, is gehuisvest in een historische gebouw. We krijgen zowel positieve als negatieve reacties over het gebouw. In de loop der jaren zijn er diverse aanpassingen geweest om het gebouw en inrichting zoveel mogelijk aan te passen aan de eisen van de gebruikers waarbij de bouwstijl uit de jaren zeventig zoveel mogelijk behouden is gebleven.

Een korte historie van Gebouw Zuid.

Toen het VU ziekenhuis in 1965 werd geopend had het helemaal geen polikliniek. Maar oplopende kosten was een reden dat men ging nadenken over poliklinische behandelingen. Die konden vaak sneller worden uitgevoerd.

In eerste instantie werden de tijdelijke barakken die op de hoek van de Amstelveenseweg en de Boelelaan stonden hiervoor gebruikt en hadden diverse afdelingen een paar kamers voor poliklinische zorg. Maar na een aantal jaar en een paar uitbreidingen werd dat toch te klein. Toen bedacht men op een nog braakliggend terreindeel ten zuiden van het ziekenhuis een tweede tijdelijk gebouw neer te zetten om meer ruimte te creëren in afwachting van een mogelijk geheel nieuw polikliniekgebouw.

In 1974 heeft men dus Gebouw Zuid, of eigenlijk Polikliniek Zuid zoals het toen genoemd werd, gebouwd.

In het begin waren hier onder andere de afdelingen Verloskunde & Gynaecologie en Inwendige Geneeskunde gehuisvest. Het laboratorium zoals dat ook nu nog aanwezig is, was er ook al vanaf het begin.

Na de ingebruikname van het Polikliniek gebouw in 1985 zijn de afdelingen en ook het IVF-centrum daarheen verhuisd. Eerst wilde men het gebouw slopen, maar daar heeft men toen toch vanaf gezien. Na een paar jaar is het IVF centrum echter toch weer terug gekomen en er zijn er ook zorg ondersteunende afdelingen in gekomen. De voornaamste reden dat het IVF centrum in gebouw Zuid gevestigd is, is dat wij een polikliniek zijn, maar wel 365/366 dagen per jaar geopend zijn. Op deze manier hoeft niet het gehele polikliniek gebouw geopend worden in de weekenden en met feestdagen.

1974 : Een eenvoudige betonplaat met metselwerk vormt de fundering. Daarop een houten vloer en opbouw.

1975 : Het gebouw is klaar met een eigen parkeerterrein inclusief portiersloge.