De afdeling kent een breed palet aan bijzondere functies naast onderwijs en onderzoek. Deze functies zien wij als onderdeel van onze derde kerntaak ‘dienstverlening’. In de visie van de afdeling zijn en worden de drie kerntaken steeds met elkaar verbonden en geïntegreerd. Wij onderscheiden de volgende soorten dienstverlening:

1. Ethiek support

2. Juridische dienstverlening en advisering

3. Research ethics en research integrity

4. Onderzoeksdesign en –methoden dienstverlening (incl. participatie en diversiteit)

In het kader van de ethiek supportheeft de afdeling onder meer een coördinerende rol in Amsterdam UMC Ethics Support.

De juridische dienstverlening richt zich op juridisch advies over gezondheidsrechtelijke aangelegenheden aan de medische directie, in samenwerking met de juristen van de RvB. Deze dienstverlening wordt afzonderlijk gefinancierd door de Raad van Bestuur met 0,4 fte.

In het kader van de dienstverlening research ethics en research integrity levert de de afdeling onder meer structureel een vast en een vervangend lid voor de METC’s en BTC’s op beide locaties.

Voorts participeert de afdeling in het Centrum voor Cliëntervaringen (CvC) en bieden wij via de School for Participation trainingen en opleidingen op het gebied van participatie en participatief onderzoek, alsmede trainingen op het gebied van diversiteit voor docenten en onderzoekers.

Contact: ethieksupport@amsterdamumc.nl

We hebben twee filmpjes ontwikkeld voor een introductie met Moreel Beraad. Een trailer, waarin een uitleg wordt gegeven over wat Moreel Beraad is, en een voorbeeld Moreel Beraad in een verkorte versie.

Trailer Moreel Beraad

Korte Versie Moreel Beraad