Moreel Beraad VUmc werkt met verschillende partners in gezondheidszorginstellingen aan het ontwikkelen en verbeteren van de kwaliteit van zorg en de morele competenties van zorgverleners en organisatie. We doen dit via het begeleiden van activiteiten op het gebied van klinische ethiek, ondersteuning in het algemeen en moreel beraad in het bijzonder. Moreel Beraad Vumc is onderdeel van de universitaire vakgroep Ethiek, Recht & Humaniora Amsterdam UMC.

Moreel Beraad VUmc beschikt over een groep ervaren gespreksleiders, trainers en onderzoekers die instellingen in de gezondheidszorg kunnen ondersteunen in het structureel omgaan met ethische vraagstukken en dilemma's.

We hebben twee filmpjes ontwikkeld voor een introductie met Moreel Beraad. Een trailer, waarin een uitleg wordt gegeven over wat Moreel Beraad is, en een voorbeeld Moreel Beraad in een verkorte versie.

Trailer Moreel Beraad

Korte Versie Moreel Beraad