Public & Occupational Health

De Sociale Geneeskunde is de schakel tussen de geneeskunde en de samenleving.
Sociaalgeneeskundigen zijn gericht op interactie met de omgeving, met name preventie en organisatie van de gezondheidszorg staan voorop. Daarbij gaat de aandacht meer uit naar (groepen van) de bevolking dan het individu.

De sociaalgeneeskundige beroepsuitoefening is ingedeeld in twee hoofdstromen: Maatschappij en Gezondheid (Community Medicine) en Arbeid en Gezondheid (Occupational Medicine). Van alle artsen in Nederland oefent zo’n 20% een sociaalgeneeskundig beroep uit. Niet al deze artsen zijn als sociaalgeneeskundige geregistreerd, maar het grootste deel wel.

De afdeling Sociale Geneeskunde (VUmc) is in juni 2020 gefuseerd met de afdelingen Sociale Geneeskunde (AMC) en Coronel Instituut (AMC), tot één Amsterdam UMC afdeling. Vanaf dat moment heet de afdeling Public & Occupational Health. De afdeling heeft drie taken, onderzoek, onderwijs en zorginnovatie:

Onderzoek

De afdeling kent zes secties met onderzoek op het gebied van: Etniciteit, gender & gezondheid; Jeugd & gezondheid; Gezondheidsgedrag & preventie; Kwaliteit & organisatie van zorg; Maatschappelijke participatie & gezondheid; en Klinische arbeidsgeneeskunde & beroepsziekten.

Bijna al het onderzoek is ondergebracht bij Amsterdam Public Health research institute en een klein deel bij Amsterdam Movement Sciences. Veel onderzoek is gericht op gezonde mensen, maar ook patiënt- of populatie-georiënteerd.

Onderwijs

De afdeling verzorgt onderwijs in de basisartsopleiding van VUmc en AMC (Geneeskunde VU resp. UvA) en levert een bijdrage aan sociaalgeneeskundige en medisch-specialistische
vervolgopleidingen. Ook verzorgt de afdeling onderwijs voor Gezondheidswetenschappen en Bewegingswetenschappen van de VU, Medische Informatiekunde van AMC/UvA en het Amsterdam University College.

Zorginnovatie

De afdeling heeft meerdere academische werkplaatsen. Deze vormen de brug tussen onderzoek en praktijkveld. Samen met de praktijk wordt aan professionalisering en innovatie van de sociaalgeneeskundige zorg gewerkt.