Academische Werkplaats Jeugd en Gezondheid

logo Academische Werkplaats Jeugd en gezondheid

De Academische Werkplaats Jeugd en Gezondheid (voorheen Academische Werkplaats Jeugdgezondheidszorg Noord-Holland) bestaat sinds 2006. We zijn een structureel samenwerkingsverband tussen Amsterdam UMC, afdeling Public and Occupational Health en acht JGZ-organisaties in Noord-Holland en Flevoland: JGZ Kennemerland, GGD Amsterdam, GGD Hollands Noorden, GGD Zaanstreek-Waterland, Jeugd en Gezin Gooi en Vechtstreek, GGD Kennemerland, GGD Flevoland en JGZ Almere. Ook de gemeenten in deze regio’s zijn betrokken.

Door praktijk, beleid en onderzoek met elkaar te verbinden, willen we ervoor zorgen dat kinderen en ouders preventieve zorg krijgen die werkt. Dit gebeurt door het gezamenlijk opzetten en uitvoeren van onderzoek, onderwijs & opleiding, begeleiding van aios M&G en zorginnovatie. Met de activiteiten vanuit de Academische Werkplaats willen we bijdragen aan betere kansen voor de jeugd om gelukkig en gezond op te groeien.