Academische Werkplaats Jeugd en Gezondheid

logo Academische Werkplaats Jeugd en gezondheid

De Academische Werkplaats Jeugd en Gezondheid (voorheen Academische Werkplaats Jeugdgezondheidszorg Noord-Holland) bestaat sinds 2006. We zijn een structureel samenwerkingsverband tussen VUmc, afdeling Sociale Geneeskunde en zes JGZ-organisaties in Noord-Holland: GGD Amsterdam, Jeugd en Gezin Gooi en Vechtstreek, GGD Hollands Noorden, GGD Zaanstreek-Waterland, JGZ Kennemerland en GGD Kennemerland. Ook gemeenten zijn betrokken.

Door praktijk, beleid en onderzoek met elkaar te verbinden, willen we ervoor zorgen dat kinderen en ouders preventieve zorg krijgen die werkt. Dit gebeurt door het gezamenlijk opzetten en uitvoeren van onderzoek, onderwijs & opleiding, begeleiding van aios M&G en zorginnovatie. Met de activiteiten vanuit de Academische Werkplaats willen we bijdragen aan betere kansen voor de jeugd om gelukkig en gezond op te groeien.