Onderwijs sociale geneeskunde

De afdeling sociale geneeskunde verzorgt onderwijs over de gezondheidszorg (w.o. bouw en werking van het gezondheidszorgsysteem, (collectieve) preventie) en volksgezondheid (w.o. demografie). Ook verzorgt de afdeling onderwijs inzake arbeid en gezondheid, sport en gezondheid, gezondheidsrecht,  patiĆ«ntveiligheid en jeugdgezondheidszorg. Hiernaast wordt onderwijs verzorgd in kwalitatief onderzoek en worden studenten begeleid die participeren in het onderzoek van de afdeling. 

Basisopleiding Geneeskunde

In de basisopleiding geneeskunde van het VUmc draagt de afdeling bij aan het realiseren van de algemene doelstellingen van het basis curriculum: 'kennis, vaardigheden en attitude die noodzakelijk zijn voor een arts in de dagelijkse praktijk: aspecten die te maken hebben met de maatschappij, het gezondheidszorgsysteem en preventie' (Raamplan 2009). De grondslag van ons onderwijs is dat elke toekomstige arts kennis heeft van de sociale geneeskunde. Dit betreft zowel de gezondheidszorg (bv bouw en werking van het gezondheidszorgsysteem en collectieve preventie) als de volksgezondheid (bv demografie). Tevens worden stages georganiseerd in het werkveld van de sociale geneeskunde gericht op algemene en sociaal geneeskundige vaardigheden (bijvoorbeeld arbeidsanamnese).

Gezondheidswetenschappen

De Faculteit der Aard- en Levenswetenschappen van de Vrije Universiteit in Amsterdam organiseert het onderwijsprogramma gezondheidswetenschappen . De meerderheid van deze studenten zal een baan vinden in management, beleid of onderzoek op het gebied van preventieve gezondheidszorg. De afdeling verzorgt onderwijs op de terreinen Bouw en werking van de gezondheidszorg, Preventie, Gezondheidsrecht, Arbeid en Gezondheid en Wetenschappelijk onderzoek.  

Bewegingswetenschappen

In de opleiding van bewegingswetenschappen worden twee modulen aangeboden door de afdeling Sociale Geneeskunde: Exercise & Health (in het Engels) en Bewegen en Gezondheid in het werk.

Postacademisch onderwijs

De Netherlands School of Public and Occupational Health ( NSPOH ) verzorgt de specialistische vervolgopleiding sociale geneeskunde voor de beide hoofdstromen Arbeid en Gezondheid en Maatschappij en Gezondheid. Een profielopleiding tot jeugdarts wordt verzorgd door TNO Leiden . De afdeling is betrokken bij de invulling van beide opleidingen. Het Discipline Overstijgend Onderwijs is onderwijs voor alle klinisch specialistische vervolgopleidingen, conform een landelijk raamwerk. De afdeling verzorgt onderwijs in dit geheel voor de thema's patientveiligheid en gezondheidsrecht. Tenslotte is de afdeling betrokken bij het Postinitieel masteronderwijs Epidemiologie dat vanuit het EMGO Instituut wordt vormgegeven en levert de afdeling een bijdrage aan het postacademisch onderwijs van het VUmc. De afdeling verzorgt tevens onderwijs op het terrein van gezondheidsrecht voor de huisartsenopleiding tot specialist ouderengeneeskunde. 

Amsterdam University College

Samen met de afdeling Sociale Geneeskunde AMC wordt een Engelstalige cursus Introduction to  Public Health verzorgd in de Amsterdam University College voor 1e jaars studenten. 

Dr. Marc Soethout, onderwijscoƶrdinator