De waardering van sociaal-maatschappelijke participatie door mantelzorgers

Achtergrond

Mantelzorg gaat over de zorg of ondersteuning die mensen vrijwillig bieden aan een familielid, vriend(in) of andere bekende die hulp nodig heeft vanwege lichamelijke of psychische gezondheidsproblemen of ouderdomsklachten. Deze zorg wordt mantelzorg genoemd. Het Amsterdam UMC nodigt mantelzorgers uit voor wetenschappelijk onderzoek.

Doel van het onderzoek

Mantelzorg, het vrijwillig verlenen van zorg aan een ander, bijvoorbeeld iemand met de MS, kan gevolgen hebben voor het dagelijks functioneren en het sociaal-maatschappelijk leven van de mantelzorger. In dit onderzoek willen we met een smartphone app meer inzicht krijgen in sociaal-maatschappelijke activiteiten en mantelzorgactiviteiten, de hoeveelheid inspanning die dit kost, en hoe belangrijk sociaal-maatschappelijke activiteiten voor u zijn.

Wie kan meedoen?

U mag meedoen aan dit onderzoek als u mantelzorger bent, en 16 jaar of ouder bent. U heeft een smartphone met een iOS 9+ (iPhone) of ANDROID 5+ besturingssysteem, die geschikt is om de Whereabouts-app te downloaden. De onderzoekers helpen u met het installeren van de app op uw telefoon.

Wat betekent meedoen?

U heeft 14 aaneengesloten dagen de smartphone aan staan, ook uw locatievoorzieningen. De telefoon heeft u deze 14 dagen altijd bij u, en u geeft antwoord op de vragen die met regelmaat verschijnen in de Whereabouts-app.

Vooraf vult u via internet een vragenlijst in over de mantelzorg die u verricht, de persoon

waarvoor u zorgt, uw eigen gezondheid, en uw sociaal-maatschappelijke activiteiten. Er zijn ook vragen over mantelzorg, werk en gezinsleven. Het invullen van deze internet-enquĂȘte kost circa 60 minuten.

Afdeling

Revalidatiegeneeskunde

Looptijd 

2022

Interesse? 

Wilt u deelnemen of meer informatie over het onderzoek, neem contact op met Dr. Heleen Beckerman of Dr. Isaline Eijssen, projectleiders

E-mail: h.beckerman@amsterdamumc.nl of whereabouts@amsterdamumc.nl

U kunt ook uw telefoonnummer achterlaten bij het secretariaat revalidatiegeneeskunde op telefoonnummer: 020-44 40763. Wij bellen u dan terug.