Vragenlijst om invloed MS op dagelijks leven te meten (IADL MS)

Omschrijving project

Voor een onderzoek op basis van vragenlijsten zijn wij op zoek naar mensen met multiple sclerose (MS) en een naaste van 18 jaar of ouder om de invloed van MS op activiteiten in het dagelijks leven beter te begrijpen.

In het dagelijks leven zijn er meerdere activiteiten waarbij de cognitieve functies van groot belang zijn. Denk bijvoorbeeld aan koken, internetbankieren of een boek lezen. Graag willen wij inventariseren in hoeverre bepaalde dagelijkse ‘cognitieve’ activiteiten verhinderd worden door het hebben van MS. Met een groep van artsen, psychologen, wetenschappers en patiënten en hun naasten is vanuit het Amsterdam UMC (locatie VUmc) een vragenlijst met deze cognitieve activiteiten gemaakt, de zogenoemde MS-IADL-Q. In dit onderzoek testen we of de vragenlijst een juiste weergave geeft van de cognitieve problemen waar mensen met MS mee te maken kunnen krijgen. Ook willen wij graag inventariseren wat de invloed van andere factoren is op de uitkomsten van deze vragenlijst, denk hierbij aan stemming, vermoeidheid, armfunctie en de ervaren cognitieve klachten.

Wie kan meedoen

Wij zijn op zoek naar 150 mensen met MS die samen met een naaste meedoen. Alle deelnemers moeten 18 jaar of ouder zijn.

Wat houdt deelname in

Meedoen aan dit onderzoek houdt in dat u online twee keer een aantal vragenlijsten invult, met een periode van twee weken tussen de invulmomenten. Wij schatten dat het invullen van de vragenlijsten ongeveer 20-30 minuten per keer duurt.

Afdeling

Anatomie & Neurowetenschappen, Amsterdam UMC, locatie VUmc

Looptijd

2021-2022

Contact

Wilt u meedoen aan dit onderzoek? Stuur dan een mail naar msencognitie@amsterdamumc.nl met als onderwerp "Deelname IADL vragenlijst".

Nadat u heeft aangegeven geïnteresseerd te zijn, wordt er een informatiebrief opgestuurd met meer informatie over het onderzoek. Ook voor verdere vragen over dit onderzoek kunt u mailen naar msencognitie@amsterdamumc.nl of bellen met Maureen van Dam (onderzoeker in opleiding) via 06-21137227.

Sponsoring

Het onderzoek wordt gefinancierd door Stichting MS Research.