Een op maat gedoseerde behandeling met ocrelizumab bij MS-patiënten (BLOOMS)

Omschrijving project 

Ocrelizumab remt de ontstekingen in de hersenen en ruggenmerg die kenmerkend zijn bij MS. Bij de behandeling met ocrelizumab krijgen alle patiënten, ondanks dat iedereen anders is, dezelfde hoeveelheid medicijn. Echter, bij het merendeel van de patiënten werkt ocrelizumab langer dan 6 maanden, bij sommige patiënten zelfs jaren. Hoe goed ocrelizumab werkt kunnen we meten in het bloed door afweercellen te tellen, dit zijn de B-cellen. Het doel van dit onderzoek is om proefpersonen een op maat gedoseerde behandeling met ocrelizumab aan te bieden, op basis van die B-cellen. Daarmee willen we onderzoeken of het geven van een op maat gegeven behandeling even goed werkt als de standaard behandeling.

Wie kan meedoen

U bent geschikt voor het onderzoek als u minimaal 1 keer een volledige dosis van 600 mg ocrelizumab heeft gekregen, voorafgegaan door 2 keer 300mg ocrelizumab als startdosering. Daarnaast heeft u de diagnose relapsing remitting MS.

  Wat houdt deelname in  

  Alle mensen die met het onderzoek meedoen worden door de computer verdeeld in twee groepen. De ene groep krijgt de standaard ocrelizumab behandeling (1x per 6 maanden) en de andere groep krijgt een op maat gedoseerde behandeling op basis van de B-cellen.

  • Bij mensen die een op maat gedoseerde behandeling krijgen worden de B-cellen iedere vier weken in het bloed gemeten vanaf 6 maanden na het laatste infuus. Wanneer de B-cellen beginnen te stijgen wordt een nieuw infuus ingepland.
  • Bij de mensen die de standaard behandeling krijgen (1x infuus ocrelizumab per 6 maanden) wordt voor ieder infuus ook bloed afgenomen voor het bepalen van de B-cellen.

  Tijdens het onderzoek zult u aan het begin en hierna iedere 6 maanden een controle afspraak krijgen voor een neurologisch onderzoek waarbij we testen doen voor het lopen, de handfunctie en het denkvermogen. Ook vragen wij u iedere 6 maanden vragenlijsten in te vullen. Daarnaast worden uw handfunctie, denkvermogen en lopen gemeten door apps op uw smartphone. Bij het begin van het onderzoek en hierna ieder jaar wordt er een MRI scan van uw hersenen gemaakt zonder contrast. Ook wordt er bij het begin van het onderzoek en hierna jaarlijks bloed afgenomen (1 buisje per keer).

  Meer Informatie

  Leest u de uitgebreide informatie in de patiënt informatiebrief.

  Laura Hogenboom, arts-onderzoeker
  Studietelefoon: 06 25716267,
  Mail: blooms@amsterdamumc.nl

  Afdeling

  Afdeling neurologie, MS Centrum Amsterdam, Amsterdam UMC, locatie VU

  Looptijd

  2022 tot 2024.

  Sponsoring

  ZonMw, TreatMeds