Afdeling nefrologie is verhuisd naar locatie AMC

Sinds juni 2018 zijn VUmc en AMC verder gegaan als Amsterdam UMC. Met deze samenwerking willen we de zorg nog beter maken. Door deze fusie zijn ook de beide afdelingen Nefrologie op de locatie VUmc en AMC samengevoegd. Op 27 januari 2020 heeft de verhuizing van VUmc naar AMC plaats gevonden en is de realisatie van één afdeling Nefrologie een feit. Naast de polikliniek Nefrologie en een verpleegafdeling,  is ook het niertransplantatieprogramma daar naartoe verhuisd.

Wat betekent dit voor patiënten?

  • Er blijft op locatie VUmc een mogelijkheid voor dialyse, bijvoorbeeld voor patiënten die naar het VUmc Niercentrum komen voor hemodialyse. Alleen als zij opgenomen moeten worden, dan is dat op locatie AMC .
  • Alle andere patiënten hebben in principe.p. hun afspraken voortaan op locatie AMC. Mocht het nodig zijn dat patiënten worden opgenomen, dan is dat ook op locatie AMC. Er is zeer beperkte mogelijkheid poliklinische patiënten die om andere redenen vaak in het VUmc moeten zijn, een afspraak te geven op de polikliniek van in het VUmc.
  • De werkwijze, polibezoeken en controles komen grotendeels met elkaar overeen. Ook op de polikliniek AMC houden patiënten in principe de internist-nefroloog die hen in het VUmc behandelde.

Heeft u vragen naar aanleiding van het bovenstaande, aarzelt u dan niet contact op te nemen met onze polikliniek op het telefoonnummer: 020 – 566 13 00.

Wilt u een vraag stellen over dialyse op de locatie VUmc, belt u dan met het,telefoonnummer: 020 – 444 2679.

Voor alle verdere informatie met betrekking tot het maken van afspraken, route en contactgegevens wordt u door deze link verwezen naar de locatie AMC. Hier vindt u praktische informatie en op korte termijn ook alle aanvullende informatie over de zorg die wij op de verschillende nefrologische gebieden verlenen. 

Wat betekent dit voor verwijzers?

Patiënten die worden verwezen voor bijvoorbeeld een second opinion, transplantatie- of donorscreening zullen in de nieuwe situatie allemaal worden uitgenodigd op locatie AMC. Verwijzers kunnen hun verwijzingen richten aan de nefroloog van voorkeur (van zowel het AMC als VUmc) met als postadres:

Amsterdam UMC
Locatie AMC
Secretariaat Nierziekten
D3-227
Meibergdreef 9
1105 AZ Amsterdam
Telefoonnummer: 020 - 566 2959 

Verwijzers kunnen verwijsbrieven ook via zorgdomein en beveiligde e-mail versturen op de manier zoals dat nu ook gebeurt. Overnames van klinische patiënten zullen in voorkomende gevallen eveneens op locatie AMC plaatsvinden.