Chronische nierschade

Een verminderde nierfunctie kan vele oorzaken hebben zoals bijvoorbeeld suikerziekte of een hoge bloeddruk. Het kan ook veroorzaakt worden door een verhoogd verlies van eiwitten via de urine.

Onder chronische nierschade verstaan we dat uw lichaam minder in staat is om afvalstoffen uit het bloed te verwijderen via de nieren, of dat u een verhoogd verlies heeft van eiwitten in de urine, en dat gedurende tenminste 3 maanden.

Chronische nierschade komt in Nederland voor bij ongeveer 12% van de bevolking.

Chronische nierschade kan worden veroorzaakt door een nierziekte, maar in de meeste gevallen zijn de oorzaken van chronische nierschade een hoge bloeddruk, suikerziekte of vaatlijden.

Patiënten met chronische nierschade hebben een verhoogd risico op hart- en vaatziekten, welke vergelijkbaar is met patiënten met diabetes mellitus type 2 (suikerziekte). Tijdige behandeling en controle zijn daarom van belang.

Op het chronische nierschade spreekuur gaan we op grond van ziektegeschiedenis (anamnese), lichamelijk onderzoek en aanvullend (laboratorium-) onderzoek na of er sprake is van chronische nierschade. We kijken wat de oorzaak hiervan is en welke behandeling en medicatieadviezen nodig zijn.

Bij chronische nierschade is het belangrijk om een gezond lichaamsgewicht te houden,  voldoende lichaamsbeweging te hebben, niet te roken en een zoutbeperkt dieet te volgen. Het doel hiervan is om verdere achteruitgang van de nierfunctie te voorkomen.

Na enkele bezoeken wordt u van het chronische nierschade spreekuur verwezen naar een vaste nefroloog of wordt u met adviezen terugverwezen naar de huisarts voor verdere controle. Dit gebeurt volgens de multidisciplinaire richtlijn chronische nierschade.

U vindt meer informatie over chronische nierschade op: