Niertransplantatie

Voor veel patiënten met nierfalen is niertransplantatie de beste behandeling. Bij een niertransplantatie wordt een donornier in de buik geplaatst die dan de functie van de eigen nieren overneemt.

Een transplantatie geeft de beste kans op een betere kwaliteit van leven en verbeterde levensverwachting. Echter, niet iedereen komt in aanmerking voor deze operatie. De algehele conditie moet namelijk wel goed genoeg zijn om deze ingreep te ondergaan. Hier wordt u voor onderzocht en gekeurd. De ingreep kan zowel met een levende als overleden nierdonor plaatsvinden. Het Amsterdam UMC is één van de 7 universitair medische centra waar niertransplantaties plaatsvinden, zowel in locatie VUmc als locatie AMC.

Na de transplantatie blijft u altijd onder controle van de nefroloog en blijft u medicatie gebruiken en op uw voeding letten.

Voor een niertransplantatie met een overleden donor moet de patiënt op de wachtlijst staan van Eurotransplant. Eurotransplant is de organisatie, die de wachtlijsten voor organen beheert. Aan de internationale uitwisseling van organen doen 8 landen mee: Nederland, Oostenrijk, Slovenië, Luxemburg, Kroatië, Duitsland, Hongarije en België. De wachttijd voor een transplantatie is momenteel circa 3 jaar. Helaas gaat gaandeweg de jaren, die iemand dialyseert, de algehele lichamelijke conditie geleidelijk achteruit.

Soms krijgen mensen een nier aangeboden door iemand in de omgeving. In zo’n geval wordt er gekeken of een transplantatie met deze levende donornier mogelijk is. We weten immers dat een persoon prima met 1 nier kan leven, met een uitstekende kwaliteit van leven en levensverwachting. De potentiële levende nierdonor moet wel eerst worden gekeurd om te beoordelen of hij/zij gezond genoeg is om een nier af te staan. Een transplantatie met een levende nierdonor heeft een aantal belangrijke voordelen. De kwaliteit van de nier is in principe beter dan de nier van een overleden donor en gaat ook langer mee. Als een patiënt een eigen nierdonor heeft dan is het dus niet nodig op de wachtlijst te staan voor een overleden donornier. Als de levende nierdonor geschikt blijkt te zijn dan kan de operatie immers gewoon gepland worden. Het is dus ook mogelijk een levende donorniertransplantatie te ondergaan nog voordat dialyse nodig is. Deze zogenaamde pre-emptieve donorniertransplantatie heeft zelfs de voorkeur boven een transplantatie terwijl iemand al dialyseert. In Nederland maken levende donoren meer dan de helft van het aantal getransplanteerde nieren mogelijk.

Aanvullende informatie over de verschillende vormen van niertransplantaties kunt u verkrijgen bij uw behandelende arts. Mensen die overwegen bij leven een nier af te staan kunnen contact op nemen met het niercentrum van VUmc.