Nierziekten en zwangerschap

Nierziekten geven een verhoogd risico op complicaties bij zwangerschap voor moeder en kind. Wij begeleiden u, in samenwerking met de afdeling gynaecologie, voor-, tijdens- en na de zwangerschap. We verrichten ook wetenschappelijk onderzoek op dit gebied.

Complicaties bij de moeder zijn bijvoorbeeld hoge bloeddruk tijdens de zwangerschap, zwangerschapsvergiftiging en verergering van nierschade. Bij het kind is er een verhoogd risico op groeivertraging en vroeggeboorte.

De afdeling nefrologie werkt al jarenlang nauw samen met de afdeling gynaecologie om voorlichting te geven over de specifieke risico’s en de behandeling aan te passen als een vrouw zwanger wil worden. Tijdens en na de zwangerschap volgt een intensieve controle en multidisciplinaire begeleiding. 

Voor de zorg aan zwangeren met SLE (een auto-immuunziekte met nierbetrokkenheid) heeft ons multidisciplinaire team de profielprijs 2018 van het ziekenhuis gewonnen voor hoogwaardige patiëntenzorg. Samen met de afdeling reumatologie doen wij wetenschappelijk onderzoek op het gebied van nierziekten en zwangerschap.

 Meer informatie
Informatie van Nieren.nl over zwangerschap bij nierschade